In de media

 

BBVoorschoten Online - 28 maart 2013

Kritische geluiden tijdens informatieavond na aanpassingen RijnlandRoute

Door -

leiden - Gedeputeerde Staten heeft op 20 maart de aanpassingen aan de RijnlandRoute bekend gemaakt. Op donderdagavond 28 maart hield de provincie Zuid-Holland daarom een informatieavond voor bewoners en belangstellenden.

Gedeputeerde Ingrid de Bondt vertelde aan het begin van de informatieavond dat er voor sommigen goed nieuws te melden is, maar voor anderen zal de weg een grote indruk maken op de directe leefomgeving. Nadat de hoofdlijnen van de RijnlandRoute werden toegelicht, konden de aanwezigen - maar ook de volgers via internet - vragen stellen aan de Bondt.

Kritische vragen werden gesteld over het verdwijnen van woningen, busbanen en de aantasting van het milieu. Gedeputeerde de Bondt werd vooral verweten over het niet in contact komen met de directe omwonenden waarvan woningen of ander bezit moet verdwijnen door het aanleggen van de weg. Veel mensen leven hierdoor al een lange periode in onzekerheid. Ook werd meerdere malen verzocht om een stap terug te nemen en te kijken naar het alternatieve tracé Churchill Avenue dat eerder al in het proces is afgevallen.

In mei 2013 volgt een toets van Rijkswaterstaat, maar eerst zal de Bondt in gesprek gaan met de directe omwonenden om hun onzekerheid weg te nemen. In juni zal vervolgens de Provinciale Staten een besluit nemen over deze aanpassingen aan het traject. Daarna zal rond eind 2013 het ontwerp van het Inpassingsplan en het voorlopig ontwerp bekend worden gemaakt.

http://www.volnieuws.nl/index.php?option=com_k2&view=item&id=27279:kritische-geluiden-tijdens-informatieavond-na-aanpassingen-rijnlandroute&Itemid=5481

Audioverslag van de avond: http://player.companywebcast.com/provinciezh/20130328_2/nl/Player