In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 21 maart 2013

'Langere tunnel onveilig en duur'

Door -

leiden - De provincie ziet af van verder onderzoek naar een langere tunnel in de Rijnlandroute. Dat idee van burgerinitiatief Team Compromis Rijnlandroute (TCR) levert volgens gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD / verkeer) onveilige situaties op en is bovendien onlogisch en te duur.

Team Compromis Rijnlandroute is verbijsterd. Het team stelt dat een langere tunnel (met een extra bocht zodat de Rijnlandroute parallel aan de A44 zou bovenkomen) goedkoper is en het landschap minder aantast dan het huidige ontwerp. De moeite van het onderzoeken waard, lieten de Zuid-Hollandse coalitiepartijen nog maar een paar weken geleden weten.

De Bondt heeft ernaar gekeken, maar vindt het plan 'onlogisch'. ,,Het levert een lange lusconstructie op waardoor mensen 3 kilometer moeten omrijden, er liggen veertien banen naast elkaar bij Leiden en automobilisten gaan van 50 kilometer per uur naar 120 en dan weer naar 80. Je maakt het er onveiliger, complexer en duurder mee. En het zorgt voor langere reistijden en grotere filekansen.''

Esther Rijken van TCR stelt in een persbericht dat zij vermoedt dat De Bondts beslissing vooral is ingegeven door politieke motieven. Het team wacht met verder commentaar tot het de aangepaste plannen heeft kunnen bestuderen.

Wethouder Thijs Udo van Katwijk is ook niet helemaal tevreden met het voorstel. ,,We zijn positief kritisch'', is zijn voorzichtige commentaar. Katwijk hecht veel waarde aan een goede aansluiting van de provincialeweg, ter hoogte van de Wassenaarseweg. Dat is in feite het beginpunt van de Rijnlandroute. De provincialeweg wordt in westelijke richting verplaatst. Een deel van de weg komt verdiept te liggen. Dat schept weer mogelijkheden voor meer huizen en (eventueel) kantoorgebouwen.

Katwijk grijpt de verlegging aan om de nijpende verkeerssituatie bij de Molentuinweg te verbeteren. Dat gebeurt via een overkluizing. Het verkeer vanuit de Sandtlaan kan dan beter doorstromen. Die kruising en de aansluiting van de provincialeweg op de Rijnlandroute zijn 'zorgenkindjes' van Udo. ,,We hebben hierbij de hulp nodig van de provincie. Het is tenslotte een provincialeweg.''

De ongelijkvloerse kruisingen ter hoogte van het industrieterrein Katwijkerbroek en bij de Torenvlietlaan (Valkenburg) mogen ook wel beter ingepast worden. ,,Waar het ons om gaat is dat vanuit de nieuwbouwwijk Valkenburg goed zicht blijft op het oude deel van het dorp. Daar hecht de gemeenteraad waarde aan. Het is al beter dan het geweest is, maar we willen graag een nóg betere inpassing.''

In Leiden reageert wethouder Robert Strijk zeer positief. ,,Het is bálen dat de A44-afslag bij de Stevenshof vervalt, we hebben er echt alles aan gedaan die te behouden. Maar totaal hebben we veel meer kunnen bereiken dan we vooraf hadden gedacht.''

Het gemeentebestuur van Wassenaar reageert ook positief, ook al is het Wassenaarse voorstel om de aansluiting op de A44 met verkeerslichten te regelen, het niet geworden. Knooppunt Maaldrift is nu wel een stuk compacter en een fly-over is van de baan.