In de media

 

BBVoorschoten Online - 13 februari 2013

Rijnlandroute niet wegbezuinigd

Door -

voorschoten - Geldgebrek noopt de overheid tot flink snijden in de plannen voor de infrastructuur. De aanleg van diverse wegen zijn tot nader order uitgesteld. Zo niet de Rijnlandroute. Dat maakte de Provincie vanmiddag bekend:

De bestuurders in de Zuidvleugel van de Randstad kunnen op hoofdlijnen instemmen met de uitkomst van de besprekingen over de rijksbezuinigingen op infrastuctuur, waarover vandaag een brief aan de Tweede Kamer is gezonden. De urgentie van investeringen in bereikbaarheid in dit deel van Nederland is erkend. De gesprekken met de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu zijn gevoerd door Ingrid de Bondt (gedeputeerde Zuid-Holland), Jeannette Baljeu (bestuurder stadsregio Rotterdam en gemeente Rotterdam) en Peter Smit (bestuurder Stadsgewest Haaglanden en gemeente Den Haag). Het resultaat is dat de uitvoering van grote projecten is veiliggesteld.

Het gaat om de aanleg van de verbindingsweg A13-A16 ten noorden van Rotterdam, de aanleg van de Blankenburgtunnel, de RijnlandRoute tussen de A4 en de A44 ten zuiden van Leiden, de Rotterdamsebaan in Den Haag en de A4-passage met ‘inprikkers’ naar Den Haag. Nadat de afgelopen jaren veel is geïnvesteerd in andere delen van Nederland, zijn nu deze nieuwe verbindingen in de Zuidvleugel hard nodig wegens de groeiende bereikbaarheidsproblemen, aldus de Provincie.

De bestuurders stellen tegelijkertijd met teleurstelling vast dat de uitkering van rijksbijdragen aan belangrijke regionale projecten wordt vertraagd. Het gaat om de A4-passage, het hoogwaardig openbaar vervoer in het noorden van Zuid-Holland en de Parallelstructuur A12/A20. Verder worden de aanleg van de A27 Houten-Hooipolder en de A20-Oost (Moordrecht-Nieuwerkerk), knelpunten die nu al dringend moeten worden aangepakt, door het rijk met enkele jaren getemporiseerd. De mate van vertraging is afhankelijk van nieuwe (financiële) planningen die de gemeenten en de provincie nog, in overleg met het Rijk, moeten maken.