In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 30 januari 2013

Wassenaar stuurt brief boortunnel in zijn eentje

Door Marieta Kroft

wassenaar/regio - Geen van de vier buurgemeenten Leiden, Voorschoten, Zoeterwoude en Leidschendam-Voorburg heeft de handtekening gezet onder de brief die Wassenaar gisteren naar de provincie heeft gestuurd.

Daarin vraagt Wassenaar om een quick scan naar de aanleg van de Rijnlandroute via een boortunnel onder Leiden door. Aanleiding is een onderzoek van drie deskundige burgers Arends, De Heer en Thunnissen, die onlangs aangaven dat een boortunnel tussen de A4 en de A44 door Leiden technisch haalbaar en ook nog eens 100 miljoen euro goedkoper is.

Alleen Zoeterwoude steunt Wassenaar, maar stuurt zelf een brief.

Leiden zet geen krabbel, omdat ze de provincie met het reeds gekozen tracé door Voorschoten en ten zuiden van de Stevenshof niet in de wielen wil rijden. Leidschendam-Voorburg wil eerst een presentatie op 19 februari over de Rijnlandroute afwachten, voor ze actie onderneemt.

Voorschoten tekent niet omdat een tracé onder Leiden niet meer aan de orde is. Wethouder Blommers: ,,We moeten buurgemeenten de rust en ruimte geven om de voor hen best mogelijke inpassing binnen te halen.'' Alleen het CDA en GroenLinks stemden tegen. Nestor van de Wassenaarse gemeenteraad Antoon Claassen, tevens een van de initiatiefnemers, vindt het ontbreken van regionale steun 'uitermate bedroevend en onbegrijpelijk.' Ook door partnergemeente Voorschoten voelt hij zich in de steek gelaten. ,,Wij hebben Voorschoten ook altijd gesteund. In november besloot ze nog om met de buurgemeenten te blijven optrekken.''