In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 23 januari 2013

Leiden wil geen tunnel onder stad

Door Binnert Glastra

leiden - De handtekening van de gemeente Leiden komt niet onder het Wassenaarse verzoek aan de provincie om te onderzoeken of een boortunnel onder de stad een optie kan zijn voor de Rijnlandroute. Het stadsbestuur ontraadde dat om de onderhandelingen met provincie over het al gekozen tracé niet in de wielen te rijden en een meerderheid van de gemeenteraad is het daarmee eens.

De gemeente Wassenaar stuurt binnenkort een brief aan de provincie met het verzoek een 'quickscan' te doen om te zien of een boortunnel onder Leiden wellicht toch een optie is voor de Rijnlandroute. Die nieuwe weg moet A4, A44 en Bollenstreek met elkaar verbinden.

Eerder was een geboorde tunnel onder de stad niet onderzocht omdat het te lastig en te duur zou zijn. Nadat de provincie koos voor het tracé door Voorschoten en langs de Stevenshof, bleek echter dat boortunnels inmiddels betaalbaarder zijn. Een aantal deskundigen denkt dat de provincie met de kortere route onder Leiden door zo'n 100 miljoen euro kan besparen.

Het Leidse college voelt er echter niks voor opnieuw naar een stadstracé te kijken. Er is na veel onderzoek immers al een tracé gekozen, de onderhandelingen over de inpassing daarvan zijn in vergevorderd stadium en het rijk moet jaarlijks een kwart miljard op infrastructuur zien te bezuinigen. Te veel risico's dus, vindt het college, om 'acuut een andere koers' te kiezen of 'uitgebreid haalbaarheidsonderzoek' te gaan doen. Anders ligt er straks miusschien helemaal geen weg.

Het risico is volgens het college van B en W bovendien extra groot omdat het erop lijkt dat 'een groot deel' van de Leidse wensen om de Rijnlandroute in het landschap weg te werken, het gaat halen. Volgende week bespreekt het rijk een Leids voorstel. ,,Op datzelfde moment aandringen op nieuw onderzoek werkt ons inziens niet productief'', aldus het stadsbestuur.

Daarbij komt nog, zo stelt het college, dat de stuurgroep mede op verzoek van Leiden binnenkort toch al een vergadering is over 'initiatieven van derden'. Het college belooft erop toe te zien dat de boortunneloptie daarbij grondig behandeld wordt.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad is het met het college eens, zo bleek gisteravond. Wassenaar moet het zonder Leidse handtekening doen.