In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 15 januari 2013

Besluit Rijnlandroute valt vandaag nog niet

Door Marieta Kroft

leiden - Het Zuid-Hollands provinciebestuur neemt vandaag nog geen besluit over de inpassing van de Rijnlandroute tussen de A4 en de A44. Wanneer wel, weet woordvoerder Gerard Hofstede nog niet. ,,Zo spoedig mogelijk op een dinsdag, want dan worden de besluiten genomen.''

Aanvankelijk stond de besluitvorming voor vandaag gepland, maar de gedeputeerden zijn er nog niet klaar voor. ,,We studeren nog op een aantal inpassingsvoorstellen'', licht Hofstede toe. ,,Zorgvuldigheid gaat dan boven snelheid.''

Inmiddels heeft de provincie diverse adviezen gekregen van bewonersgroepen over de inpassing van de Rijnlandroute. Zo pleit het Team Compromis Rijnlandroute voor een langere boortunnel. Ze hebben berekend dat als er 'slim wordt aanbesteed' de kosten ook nog eens lager uitvallen.Kortste tracé

Als je toch aan een boortunnel denkt, dan ben je niet meer aan een tracé gebonden, zegt een groep deskundigen onder leiding van Constant Thunnissen. Deze groep pleit voor het kortste tracé, onder Leiden door.

Ook Bart Alting van Recreatiecentrum Vlietland heeft verkeersdeskundigen in de arm genomen. Hij vreest dat als de provincie zijn plannen voor een open tunnelbak ter hoogte van Vlietland doorzet, het drukbezochte recreatiegebied ten dode is opgeschreven.

Alting sluit met zijn voorstel voor een zo lang mogelijke boortunnel grotendeels aan bij het 'Team Compromis Rijnlandroute'. Verder pleit hij voor een korte onderdoorgang onder de A4 in plaats van een tien meter hoog viaduct, een directe aansluiting van Vlietland op de Rijnlandroute en een hoge geluidwal tussen de weg en het recreatiegebied. Zijn adviseurs hebben berekend dat de kosten niet toenemen.

Het allermooist is, aldus de recreatie-ondernemer, een tracé onder Leiden door, het plan van Thunnissen dus. ,,Dan veroorzaak je de minste overlast.''

Een weg onder Leiden door, is niet meer aan de orde, zegt provinciezegsman Hofstede. ,,Op 27 juni hebben provinciale staten ingestemd met het Zoeken naar Balans-tracé (het tracé door Voorschoten en ten zuiden van de Stevenshof). Dat blijft ons uitgangspunt.''