In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 12 januari 2013

'Boortunnel kan 1,3 kilometer langer'

Door Marieta Kroft

leiden - Gaat de Rijnlandroute - de snelle verbinding tussen Katwijk, Leiden en de rijksweg A4 - in een open tunnelbak door de achtertuin van de Leidse wijk Stevenshof? Niet als het aan het Team Compromis Rijnlandroute ligt. Met succes wist het team de boortunnel door Voorschoten binnen te slepen. Dit clubje van deskundige vrijwilligers Jack Verschoor, Esther Rijken en Jaap Poorta, is er echter van overtuigd dat de weg tussen de A4 en de A44 door een veel langere boortunnel kan gaan. Je bespaart polders en overlast voor met name de Stevenshof én het is nog goedkoper ook. Dinsdag nemen Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland een besluit. Verschoor, Rijken en Poorta houden hun hart vast.

Zuid-Holland is al akkoord met een boortunnel van 2280 meter door Voorschoten. Hoeveel langer kan volgens jullie de boortunnel worden zonder dat de kosten toenemen?

,,De tunnel kan 1,3 kilometer langer worden dan de tunnel onder Voorschoten. Hij loopt dan van 400 meter vanaf de A4 tot ruim 400 meter vanaf de A44. Een verlenging kost natuurlijk meer, maar als je eenmaal aan het boren bent, zijn die kosten niet zo hoog meer. En, heel belangrijk, we kunnen aantonen dat de kosten binnen het budget blijven dat de provincie zelf heeft vastgesteld. Onze financiële onderbouwing hebben we op 21 november al aan gedeputeerde De Bondt overhandigd.''

Hoeveel geld is nu beschikbaar voor de Rijnlandroute?

,,Er is een budget van 742 miljoen euro, inclusief investeringskosten en exclusief BTW. Ons voorstel: een tracé met ondergrondse aansluitingen op de A4 en de A44 en een verlengde boortunnel ramen wij op 709 miljoen euro. Goedkoper dus, en dat kan door slim aan te besteden. Dat doe je door de verbinding tussen de A4 en de A44 als één geheel volgens het zogeheten Design en Constructmodel (D&C) aan te besteden. We zijn er zelfs van overtuigd dat de negen miljoen euro die Voorschoten nu moet bijdragen aan de boortunnel bij deze manier van aanbesteden niet eens nodig zal zijn. We zijn echter bang dat de provincie voor open tunnelbakken en bovengrondse aansluitingen kiest.''

Een goedkopere en betere weg wil toch iedereen?

,,Ja, en toch is het moeilijk om dit bij de provincie door te laten dringen. Nadat we in november onze financiële onderbouwing aan gedeputeerde De Bondt hadden overhandigd, verwachtten we een uitnodiging voor een gesprek. Maar die komt maar niet.''

Waarom is een design- en constructmodel goedkoper?

,,Het is geen vast gegeven dat dit model goedkoper is dan andere aanbestedingsvormen, maar de kennis en de creativiteit in de markt voor een goed ontwerp van het 'product' wordt wel optimaal benut met het D&C-model. Ook de marktwerking is optimaal en het resultaat is veelal dat het beste ontwerp op tafel komt met een financieel gunstig resultaat en een gunstige risicoverdeling, bezien vanuit de opdrachtgever. Bij D&C is de opdrachtnemer dus verantwoordelijk voor zowel ontwerp als de uitvoering, waarbij hij een vaste prijs biedt voor realisering van het gehele project. De opdrachtnemer draagt een verregaande verantwoordelijkheid, en is kosten- en tijdgedreven.''

Waarom gebruikt de provincie deze manier van aanbesteden nog niet als het goedkoper is?

,,Gelet op de cijfers die de provincie tot op heden hanteert voor het project Rijnlandroute hebben we de indruk dat de provincie meer uitgaat van budgetberekeningen en adviezen van ingenieursbureaus in plaats van marktconforme methodieken uit de aannemerij. Met het risico dat daardoor de uiteindelijke keuzes niet optimaal zijn en geen duurzame oplossing bieden. D&C is bij Rijkswaterstaat bijvoorbeeld momenteel gewoon standaard en wordt daar al langere tijd gebruikt.''

Gedeputeerde Ingrid de Bondt zei eerder dat een verlengde boortunnel technisch niet mogelijk is vanwege de 'tien seconden rijregel'.

,,We houden rekening met deze regel. Deze bepaalt dat binnen een afstand van tien rijseconden vóór de tunnelingang het aantal rijstroken niet mag veranderen. Dat is de minimale afstand die weggebruikers nodig hebben om onder andere te wennen aan de overgang van licht naar donker of vice versa. Wij pleiten er daarom voor dat bij een ontwerpsnelheid van 80 kilometer per uur het verkeer vanuit Den Haag en vanuit Leiden 225 meter voor de tunnelmond elk hun eigen rijstrook houden. Pas in de tunnel kan van rijstrook worden gewisseld. De verlengde boortunnel is dus technisch ook haalbaar.''

Hoe groot schatten jullie de kans in dat jullie plan wordt uitgevoerd?

,,We weten het niet. Wat we wel weten is dat mevrouw De Bondt zeer goed naar ons heeft geluisterd voor wat betreft een geboorde tunnel versus een half verdiepte ligging van een weg door de Papenwegsepolder. Wij hebben nu aangetoond dat een verlenging verkeerstechnisch én financieel ook mogelijk is. Als er een andere beslissing wordt genomen, kunnen we alleen maar concluderen dat er geen financiële of technische, maar politieke argumenten de boventoon hebben gevoerd.''

Welke politieke argumenten?

,,We zien bijvoorbeeld dat Leiden blindelings de provincie volgt. Ik kan me voorstellen dat als de provincie voor een voor Leiden gunstige inpassing kiest, ze Leiden vraagt om mee te betalen. Net als dat Voorschoten 9 miljoen moet bijdragen aan de boortunnel. Daar heeft Leiden in het licht van de bezuinigingen natuurlijk geen zin in. Jammer, te meer omdat wij verwachten dat het geld van de gemeenten helemaal niet nodig is. Kiest de provincie toch voor open tunnelbakken en bovengrondse aansluitingen dan zou dat een enorme gemiste kans zijn.''