In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 05 januari 2013

Gemeente wacht een btw-strop

Door Eric-Jan Berendsen

leiden - De gemeente Leiden verwacht vanaf 2014 zo’n 4,5 miljoen curo per jaar extra te moeten bezuinigen.

Dat komt omdat er per 1 januari 2015 geen btw over 2014 kan wor den teruggevraagd uit het zege heten compensatiefOnds (zie ka der). Dat fonds wordt door de re gering afgeschaft om te bezuini gen. Wethouder Robert Strijk (fi nancien / D66) is niet blij. In mei dit jaar stuurt hij de Perspectief- nota 2014-2017 naar d3 gemeen t3raad. 'Daarin gaan we jaarlijks 4,5 miljoen aan bezuinigingen boeken.' Helemaal zeker is Strijk nog niet van dat bedrag. 'Want het hangt er natuurlijk van af hoeveel de gemeente gaat investeren. Maar zeker is wel dat Leiden aan de vooravond staat van vele investeringen.” De afschaffing van het com pensatiefonds heeft invloed op bijvoorbeeld rioolonderhoud en wegaanleg en -beheer, maar ook op bouwprojecten zoals op en rond de Aalmarkt. "En je kan van een gemeente niet verwachten dat dergelijke investeringen zo maar even naar voren worden ge haald omdat over 2013 nog wél btw kan worden teruggevraagd. Het is natuurlijk een illusie te denken dat je de Ringweg Oost in 2013 kunt aanleggen. Daar kan je als gemeente een organisatie in één jaar niet op inrichten. Hij verwijt de rijksoverheid dan ook de spelregels te verande ren tijdens de wedstrijd. "Want juist op voorspraak van het Rijk moesten gemeenten meet samenwerken." Leiden doer dat onder meer via het Shared Servi ce Centre met Leiderdorp, Oegst geest en Zoeterwoude en hoopt zo gezamenlijk inkoopvoordeel te behalen. Ook is er een regiona le belastingsamenwerking via de BSGR. Voor die diensten wordt betaald en de btw komt vanaf 2014 niet meet terug.

Compensatiefonds

Sinds 2003 kunnen gemeen ten een beroep doen op het btw-compensatiefonds. Als zij diensten of goederen extern inkopen, betalen zij daarover btw die zij niet mogen aftrek ken. Om de keuze tussen het zelf uitvoeren van taken en het uitbesteden daarvan niet te laten beïnvloeden door btw-heffing kunnen gemeen ten de btw toch terugvragen die ze hebben betaald over uitbesteed werk. Zij kunnen daarvoor een bijdrage vragen uit het btw-compensatie fonds van het Rijk.