In de media

 

Dichtbij - 05 januari 2013

Verlengde boortunnel mogelijk bij slimme aanbesteding

Door de dichtbijredactie (Witte Weekblad)

voorschoten - 'Spijtig dat de provincie ons advies voor een ondertunneling van het gehele traject tussen de A4 en A44 nog niet heeft overgenomen", zegt Jack Verschoor, voorzitter TCRLR als reactie op het besluit van de Provincie. Afgelopen november nam het provinciaal bestuur het besluit om een geboorde tunnel -ipv een open bak- in de RijnlandRoute onder Voorschoten aan te leggen. Er is voor Voorschoten een prijskaartje van 9 miljoen euro aan gehangen.

Het Team Compromis RijnlandRoute (TCRLR) bestaande uit Jack Verschoor, Jaap Poorta en Esther Rijken, reageerde verheugd op het besluit, maar plaatst wel belangrijke kanttekeningen. Verschoor wijst erop dat het team al in november een presentatie over de technische en financiële mogelijkheden van een verlengde boortunnel heeft gehouden voor de Provinciale Commissie Verkeer en Vervoer. De financiële onderbouwing is daarna aan gedeputeerde De Bondt overhandigd. Zij gaf toen aan verheugd te zijn de cijfers in bezit te krijgen.

'Een verlengde tunnel kan goedkoper dan het oorspronkelijke idee van de provincie', vervolgt Verschoor: 'Het ontlast ook de bewoners van de Stevenshof, heeft voordelen voor de natuur in Oostvlietpolder en Papenwegsepolder en is geheel te financieren uit het beschikbare budget. Als de provincie op een slimme manier aanbesteedt, is het absoluut niet nodig om extra financiële bijdragen te vragen aan welke gemeente dan ook.'

 Verschoor doelt op een aanbestedingsmodel als "Design en Construct" of varianten daarop. Bij deze aanbestedingsvorm is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor zowel ontwerp als uitvoering. Uitgangspunt is dat de opdrachtnemer een vaste prijs biedt voor realisering van het gehele project. De opdrachtnemer draagt een verregaande verantwoordelijkheid, en is kosten- en tijdgedreven. Deze opdrachtvorm wordt al geruime tijd door Rijkswaterstaat succesvol toegepast bij infrastructurele projecten. Samen met Robbert Brandt, adviseur van het team en als contracteringsjurist betrokken bij vele aanbestedingstrajecten, heeft Verschoor deze aanbestedingsmethode in de bouw gebruikt.

Brandt geeft aan: 'Aan geselecteerde marktpartijen wordt gevraagd om een totaaloplossing te ontwerpen en uit te voeren. Deze methode maakt optimaal gebruik van de innovatiekracht en creativiteit van de markt en levert zo financieel gunstige resultaten op.' Verschoor vult aan: 'Door deze manier van aanbesteden kan de boortunnel tientallen miljoenen goedkoper dan de provincie berekent. We dagen de provincie dan ook uit om buiten de geijkte kaders te denken. Het is jammer als de indruk wordt gewekt dat een verlengde boortunnel te duur zou zijn. Dan worden bijvoorbeeld in Leiden de verkeerde politieke keuzes gemaakt. Ook in een tijd waarin kostenbesparingen en bezuinigingen belangrijke items zijn, kan de provincie door slim aan te besteden, negatieve effecten voor de Oostvlietpolder, Papenwegsepolder en de bewoners van de Stevenshof flink inperken.'

Het jaar 2013 is beslissend voor dit deel van de RijnlandRoute. De provincie maakt binnenkort bekend hoe de inpassingsmaatregelen worden vormgegeven. Dan zal blijken of het pleidooi van TCRLR voor de aanleg van een verlengde tunnel al dan niet wordt overgenomen.

http://www.dichtbij.nl/groot-leiden/regionaal-nieuws/artikel/2581427/verlengde-boortunnel-mogelijk-bij-slimme-aanbesteding.aspx