In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 30 november 2012

Ringweg Leiden volledig van tafel

Door Aad Rietveld

leiden/leiderdorp - De Ringweg Oost, die Leiden beter bereikbaar en de binnenstad autoluw moest maken, is van tafel. Leiden en Leiderdorp gaan samen van voren af aan beginnen met het benoemen van hun beider verkeersproblemen en het bedenken van oplossingen. Die moeten eind 2013 op tafel liggen.

,,We doen een stap terug in het proces’’, zei de Leidse wethouder Robert Strijk (D66, verkeer) donderdag in het gemeentehuis van Leiderdorp, waar hij met zijn Leiderdorpse collega Kees Wassenaar (VVD) het besluit wereldkundig maakte. ,,We beginnen met een blanco vel.’’

Leiden jaagde twee jaar geleden de buurgemeente in de gordijnen met een plan voor een ringweg die vanaf industrieterrein De Waard via een tunnel onder de Zijl over Leiderdorps grondgebied op de Willem de Zwijgerlaan uitkwam. Toen de provincie weigerde Leiderdorp te dwingen aan die weg over haar grondgebied mee te werken, viel Leiden terug op een plan voor een ringweg met een tunnel door de Sumatrastraat, maar die kon in Leiden weer niet op genoeg steun rekenen. "En als je dan vasthoudt aan je plannen, treedt er een soort verzuring op", aldus Strijk. ,,Wij hebben gezocht naar een andere aanpak en ik ben blij dat dat mogelijk is gebleken.’’

Die aanpak bestaat eruit, dat wethouders en ambtenaren uit Leiden en Leiderdorp samen hun ambities voor bereikbaarheid op papier gaan zetten, bekijken welke problemen die ambities in de weg staan en daar dan ’oplossingsrichtingen’ voor bedenken. De twee ringwegvarianten kunnen dat niet zijn, aldus Strijk. ,,Daar is geen draagvlak voor.’’

De bedoeling is dat ook Oegstgeest aanschuift, zodra de bestuurscrisis in dat dorp is opgelost.

Wassenaar: "We kijken niet naar één oplossing, maar naar het hele plaatje.Maar daarbij letten we wel goed op de belangen van onze inwoners en onze ondernemers." Hij hoopt vooral op oplossingen die doorgaand verkeer van de Engelendaal en Persant Snoepweg halen en de bereikbaarheid van de ecnomische centra van Leiderdorp garanderen.

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article19308053.ece/Ringweg-Leiden-volledig-van-tafel