In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 06 november 2012

Miljoenen voor de boortunnel

Door Marita Kroft

voorschoten - Slechts één uur had de Voorschotense gemeenteraad gisteravond nodig om negen miljoen euro beschikbaar te stellen voor de aanleg van een boortunnel voor de Rijnlandroute door het dorp. ,,Dit is een historisch besluit , aldus een tevreden burgemeester Jeroen Staatsen.

Afgelopen donderdag werd al bekend dat het technisch en financieel haalbaar is om de verbindingsweg tussen de A4 en de A44 ter hoogte van Voorschoten door een geboorde tunnel van 2,3 kilometer te laten lopen. De meerkosten ten opzichte van open tunnelbak (kosten 931 miljoen euro) bedragen slechts 13 miljoen euro. Voorwaarde is dan wel dat Voorschoten negen miljoen euro betaalt en de provincie de rest.

Tijdens de speciaal belegde raadsvergadering, in hotel De Gouden Leeuw, spraken vrijwel alle fracties hun blijdschap uit over het bereikte resultaat. Ze complimenteerden ook de vele burgerinitiatieven, zoals het Team Compromis Rijnland dat in augustus al een plan presenteerde waaruit bleek dat een boortunnel haalbaar is.

Alleen GroenLinks stemde tegen het raadsvoorstel. Fractievoorzitter Monique Lamers gaf aan helemaal geen weg door Voorschoten te willen. Bovendien maakt ze zich veel zorgen om de polders aan de uiteinden van de tunnel.

Andere fracties delen weliswaar die zorg, maar scharen zich achter wethouder Freddy Blommers die opmerkte dat er naast de boortunnel maar één andere optie mogelijk is: de open tunnelbak dwars door het dorp. Dat wil niemand.

Blommers beloofde zich te blijven inspannen voor een goede inpassing van de snelweg bij de buurgemeenten. Ook gaf hij aan dat de Voorschotense bijdrage van negen miljoen echt het maximum is.

Waar hij het geld - een kwart van Voorschotens totale begroting - vandaan haalt, is nog niet bekend. Het kan uit de reserves komen, maar ook kan de onroerend-zaakbelasting stijgen.

Veel van de circa driehonderd mensen die gisteravond aanwezig waren zijn weliswaar opgelucht, maar vinden de prijs hoog voor een weg die ze helemaal niet willen.