In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 03 november 2012

Zorgen om polders buiten Voorschoten

Door Binnert Glastra

voorschoten - Blijheid overheerst in Voorschoten, nu de Rijnlandroute er door een boortunnel gaat, maar er zijn ook gemengde gevoelens. Bij Wim Ter Keurs bijvoorbeeld, de woordvoerder van alle bewonersgroepen die zich om de Rijnlandroute bekommeren, hangt geen vlag uit.

De Voorschotenaar heeft het over de op-één-na slechtste variant voor de Rijnlandroute. Het oorspronkelijke tracé door Voorschoten in een open tunnelbak, Zoeken naar Balans , was de slechtste. De beste was volgens hem helemaal geen Rijnlandroute, maar een oplossing van de knelpunten in het bestaande wegennet. Ter Keurs beseft dat de tunnel die er nu komt voor Voorschoten goed nieuws is. ,,Maar vele anderen zijn er niet bij gebaat. Hij heeft het dan over de bewoners van de Oostvlietpolder, de Stevenshof en die bij Wassenaar. Zij krijgen straks wel een snelweg in de buurt.

De inpassing van deze tracédelen zijn nog onderwerp van onderzoek, net als de aansluitingen van de Rijnlandroute op de A4 en de A44.

Het Team Compromis Rijnlandroute, een groep van deskundige vrijwilligers, presenteerde in augustus nog een onderzoek waaruit bleek dat een tunnel van 3,4 kilometer haalbaar is. De tunnel die er nu komt, is echter maar 2,3 kilometer. ,,Langer kan niet , legde gedeputeerde Ingrid de Bondt bij de bekendmaking van het nieuws uit.