In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 03 november 2012

Het einde van een melkveebedrijf?

Door Herman Joustra

leiden - Als het huidige plan voor het tracé van de Rijnlandroute overeind blijft, zou dat het einde betekenen van het bedrijf van melkveehouder Wilbert van der Post, tussen de A4 en de Vlietweg in Leiden.

Dat vreest de boer zelf tenminste, ook al is nog niet helemaal duidelijk waar de weg precies komt te lopen en waar de boortunnel in de Oostvlietpolder de grond in gaat. ,,Ik kan wel opdoeken, ben ik bang.

Punt is dat Van der Post zoveel weilanden gebruikt voor zijn zestig stuks vee tussen de snelweg en de Vlietweg, dat hij hoe dan ook te maken krijgt met een verbindingsweg die daar dwars doorheen loopt. ,,Bij de oorspronkelijke plannen leek het er nog op dat de Rijnlandroute vlak langs recreatiegebied Vlietland zou lopen. Dan had ik ook wel grond moeten opgeven, maar veel minder. En de weg zou dan het mijn gebied niet echt doorsnijden, alleen de rand.

,,Als ik het goed begrijp, wil de provincie de weg nu recht doortrekken, waardoor hij wat verder van Vlietland komt te liggen, meer hiernaartoe. Midden in mijn werkgebied.

Dat betekent, behalve dat het van der Post een behoorlijk stuk weidegrond kost, dat de overgebleven weilanden minder goed bereikbaar zijn. ,,Ik kan niet met mijn koeien de verbindingsweg oversteken, van het ene weiland naar het andere. Wat nodig is, omdat het gras in het begraasde weiland dan weer kan groeien. Maar daar hebben we dan niet meer genoeg weilanden voor, want niet al het gras is voor directe consumptie. Er moet ook gras gemááid worden voor de wintervoorraad van de koeien. Het vee zal dan binnen moeten blijven. Dat is ondoenlijk. Veel zal afhangen van hoe de weg precies komt te lopen. Maar een kaartje heb ik nog niet gezien.

Dat is ook de grootste grief van Hans Pieters, voorzitter van de Vrienden van de Oostvlietpolder. ,,Ook bij de eerdere plannen heeft de provincie nog nooit een kaart overlegd met de precieze route. Nu ook weer niet. Zo houden ze de mensen in onzekerheid.

Ook Pieters kijkt gespannen uit naar de precieze route. ,,De opmerking dat de tunnelmond ongeveer 240 meter ten oosten van de Vliet komt te liggen, daar kunnen wij niet zoveel mee. Wordt het tracé nou zo verschoven dat het precies door het weidevogelgebied komt te lopen? Of loopt de weg toch iets dichter langs recreatiegebied Vlietland? Dat is ook vervelend, maar minder erg.

,,Grote gevolgen zal het in ieder geval hebben. De Oostvlietpolder is grofweg een kilometer breed, tussen de A4 en de Vlietweg. Als de tunnelmond daar op een kwart van ligt, betekent dat dat de weg al na 250 meter omhoog gaat. Gebeurt dat in het weidevogelgebied, dan betekent dat het einde van de Oostvlietpolder als natuurgebied. Dat verniel je dan compleet. Dan is de polder niet meer dan een middenberm, zoals GroenLinks al zei. Alles hangt af van het precieze tracé.