In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 31 oktober 2012

Spoeddebat Rijnlandroute voorlopig zonder gevolgen

Door Binnert Glastra

den haag - De Zuid-Hollandse Statenfractie van de PvdA vindt de extra informatie over de Rijnlandroute die de provincie vorige week aan de commissie-MER stuurde, volstrekt onvoldoende. Een door de partij aangevraagd interpellatiedebat daarover, gisteravond, bleef echter zonder gevolgen.

De PvdA vindt dat gedeputeerde staten te laconiek reageren op de scherpe kritiek van de commissie die de provinciale tracévergelijking toetste. Bovendien stuurde gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD, verkeer) daarna wel ontbrekende informatie op, maar gaat ze volgens de PvdA nog altijd niet in op de kritiek. ,,De commissie-MER zou hier geen genoegen mee moeten nemen , zei PvdA-statenlid Martin Loose. ,,Op het eerste gezicht leveren GS alle gevraagde aanvullingen. Na goed lezen is echter duidelijk dat op waarom-vragen soms gewoon geantwoord wordt met daarom , maar dan met meer woorden.

Volgens De Bondt kreeg de commissie precies wat zij wilde, en is er voordat het werd opgestuurd ook uitvoerig over gesproken. Zij ziet daarom geen reden om nog meer informatie op te sturen over allerhande technische details over het ontwerp van de geplande weg. Een meerderheid van provinciale staten is dat met haar eens en wacht liever eerst af wat de commissie-MER er zelf van zegt. De Bondt sprak wel met Loose af, dat hijzelf van haar alle informatie krijgt die hij nog mist. ,,Afhankelijk van de antwoorden zien we dan in hoeverre het nog nodig is om het er in de statencommissie opnieuw over te hebben , aldus Loose.

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article18757933.ece/Spoeddebat-Rijnlandroute-voorlopig-zonder-gevolgen