In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 31 oktober 2012

Geen groene golf op Churchilllaan

Door Eric-Jan Berendsen

leiden - Een groene golf op de Churchilllaan en Voorschoterweg is niet mogelijk. Afstemming van de stoplichten op de Churchilllaan en Plesmanlaan kan wél.

Dat zijn de resultaten van een onderzoek uitgevoerd in opdracht van de gemeente Leiden en de provincie Zuid-Holland.

Het kruispunt Voorschoterweg en Rooseveltstraat en het hele Lammenschansplein zijn al overbelast, met alle verkeersproblemen van dien. Die twee locaties opnemen in een groene golf leidt alleen maar tot langere wachttijden en nog meer verkeersproblemen, concludeert DTV Consultants.

Wat wel kan, is op een deel van de N206, tussen de A4 en A44, een netwerkregeling toepassen. Door de groentijden van de kruispunten op elkaar af te stemmen, neemt de reistijd op de hele route af. Het gaat dan om de stoplichten bij de A44, en die op de Plesmanlaan en bij de kruising met de Haagse Schouwweg. De busoversteek op de Doctor Lelylaan speelt geen rol.

Op de Churchilllaan zouden de stoplichten op zeven kruisingen op elkaar kunnen worden afgestemd. Het gaat om de Haagweg, Brandt Buyskade, Telderskade, Vijf Meilaan, Verdistraat, Kennedylaan en de kruising met de Voorschoterweg.

Tijdens de ochtendspits zouden de wachttijden voor motorvoertuigen dan met 18 procent afnemen, tijdens de avondspits met 9 procent. Daartussen is er geen effect. Voor de afname van de uitstoot van schadelijke stoffen zijn die percentages 8, 4 en 1 procent.

Maar er zijn ook nadelen. Als er zo n netwerkregeling komt, neemt de wachttijd bij stoplichten voor fietsers, voetgangers en bussen gedurende de hele dag toe. Daar komt bij dat bussen geen voorrang kunnen krijgen en voetgangers niet op alle kruispunten in één keer de oversteek kunnen maken.

De kosten van de aanleg van dat systeem zijn 600.000 euro. Daarbij is er rekening mee gehouden dat een aantal kruispunten ook verkeerstechnisch moet worden aangepast

De netwerkregeling lost, zeker in de spits, niet alle verkeersproblemen op, aldus DTV Consultants. ,,De files op het Lammenschansplein en Voorschoterweg zorgen namelijk voor een flinke terugslag tot op de Churchilllaan. Alleen grootschalige infrastructurele aanpassingen kunnen dit wegnemen.