In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 30 oktober 2012

Spoeddebat Rijnlandroute

Door Binnert Glastra

regio - De Zuid-Hollandse Statenfractie van de PvdA wil morgen een spoeddebat over de Rijnlandroute.  De partij vindt dat gedeputeerde staten te laconiek reageren op kritiek van de toetsingscommissie op het milieueffectrapport.

De commissie-MER constateerde dat het (inmiddels afgevallen) tunnelalternatief Churchill Avenue mogelijk ten onrechte minder scoort dan het tracé Zoeken naar Balans, dat de provincie eind juni koos.

De provincie stuurde daarop extra informatie aan de commissie. De PvdA vindt dat ook die aanvullingen nog veel vragen open laten. Advies

Bovendien stoort de partij zich eraan, dat gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD) in een interview met deze krant de indruk wekt, dat het advies van de commissie alleen om wat aanvullende informatie vraagt en geen kritiek bevat .

De PvdA wil daarom een spoeddebat. ,,Wij vinden het belangrijk dat de tracékeuze goed onderbouwd is en willen daarom dat alle informatie op tafel komt.