In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 27 oktober 2012

Ik kan en wil niet rommelen aan modellen

Door Binnert Glastra

regio - Missende essentiële informatie, foute cijfers en verkeerde aannames. Het waren harde opmerkingen die de commissie-MER vorige week naar buiten bracht over de zogeheten milieueffectrapportages bij de vergeleken tracés voor de Rijnlandroute tussen A4 en A44. Toch is het allemaal niet zo erg als het lijkt, stelt gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD).

Bij De Bondt gingen de wenkbrauwen ook wel even omhoog toen ze het voorlopige advies van de commissie las. Daarin doet de commissie enkele stevige uitspraken over de scores die de provincie toebedeelde aan de twee tracés die zij onder de loep nam. ,,Toen ik dat las, vroeg ik me wel af of als er in die scores fouten zaten, er dan ook fouten zaten in de hele milieueffectrapportage , erkent De Bondt.

Een gesprek met de commissie en een heel legertje deskundigen, standaard bij dit soort procedures, moest uitkomst bieden. ,,Een jaar geleden heeft de commissie een tussentijdse toets gedaan en toen hebben ze niks over de verkeersprognoses gezegd. Wij wilden heel graag weten hoe we dit nou moesten lezen, wat er nu anders was. We hebben een uitvoerig gesprek gevoerd, het punt voor punt doorgeakkerd.

De uitkomst van het gesprek stelt De Bondt redelijk gerust. Volgens haar heeft de commissie niet bedoeld te zeggen dat de conclusies niet deugen, maar dat zij niet kon zien waarop ze gebaseerd waren. ,,Het ging ze er dus ook niet om, dat modellen en methodes niet goed zouden zijn toegepast. Het ging ze erom dat er dingen nog niet in de milieueffectrapportage stonden waar al wel rapporten over waren. Díe wilden ze.

Provinciale staten beschikten in juni, toen zij het tunnelalternatief in Leiden afwezen en besloten de Rijnlandroute door Voorschoten te laten lopen, wel al over al die rapporten. De gedeputeerde ziet dan ook geen reden, om de besluitvorming over te doen. Ze deelt de kritiek ook niet, dat de provincie onder te grote tijdsdruk, te voorbarig een keuze maakte. ,,De informatie lag er en we wisten dat er nog een toetsing van kwam. Je moet op enig moment een besluit nemen. Als je altijd maar overal op blijft wachten, gebeurt er nooit iets.

De commissie-MER heeft de missende informatie sinds gisteren. ,,De onderzoeken lagen er al, dus konden we ze ook snel verstrekken , zegt De Bondt. ,,Ik heb natuurlijk geen garanties, maar ik verwacht dat we nu gewoon een positief advies kunnen krijgen. De provincie laat bovendien weten, dat het rekenmodel om de groei van het autoverkeer te voorspellen en waarvan tegenstanders zeggen dat het sterk verouderd is, jaarlijks wordt herijkt op basis van demografische en economische ontwikkelingen. Beweringen dat de provincie met dat soort modellen rommelt om naar zich toe te rekenen, zijn volgens De Bondt pertinent onjuist. ,,Ik kan niet aan modellen rommelen en dat wil ik ook niet.

De Bondt wil zich er niet te nadrukkelijk over uitspreken of de commissie-MER tussentijds wel openbaar moet maken als zij van alles mist. ,,Het kan, het mag en het is hun goed recht. Ik vind het wel jammer, want het veroorzaakt weer onrust en onzekerheid. Na het gesprek heb ik de indruk dat het wel meevalt. Ik snap wel dat de commissie-MER ook graag transparant wil zijn, maar je kunt ook zeggen: hadden jullie niet eerst even kunnen bellen? Dan hadden ze die onderzoeken direct kunnen krijgen.