In de media

 

BBVoorschoten Online - 21 oktober 2012

VVD: 'geen open bak door Voorschoten'

Door -

voorschoten - De Commissie MER heeft de Milieu Effect Rapportage van de Rijnlandroute beoordeeld en geconcludeerd dat er nog aanvulling nodig is. De Commissie is van mening dat er een betere vergelijking gemaakt moet worden met extra gegevens over milieu-informatie en de verkeersafwikkeling.

Zowel de aannames over effecten op de natuur als de verkeersintensiteit worden door de commissie beoordeeld als onzeker en te optimistisch. “Dit roept de vraag op of de Churchill Avenue een betere keuze geweest zou zijn” stelt VVD-raadslid Sjoerd van den Dool, “en of er nu alsnog een eerlijke en realistische vergelijking komt met ruimte voor de best mogelijke inpassing”.

De aanvullingen die de commissie MER vraagt zullen duidelijk maken dat er varianten zijn die beter scoren. De provincie zal eerlijk en transparant alle gegevens en onderzoeken met elkaar moeten vergelijken. Mocht er geen nieuwe heroverweging komen en blijft de provincie kiezen voor Zoeken naar Balans, dan kan dat wat betreft de VVD Voorschoten alleen via een geboorde tunnel. De VVD Voorschoten blijft erbij: geen open bak door Voorschoten! Versterkt door de MER beoordeling zetten wij de strijd voor ons mooie dorp door, zodat wij deze weg niet zien, horen en ruiken.

http://www.volnieuws.nl/index.php?option=com_k2&view=item&id=20834:vvd-geen-open-bak-door-voorschoten&Itemid=5034