In de media

 

SLSleutelstad - 18 oktober 2012

Leiden onderzoekt alternatief bypass Oostvlietpolder

Door Chris de Waard

leiden -

De gemeente Leiden krijgt van de provincie tijd en toestemming om te onderzoeken of er haalbare alternatieven zijn voor de bypass door de Oostvlietpolder. Die bypass maakt deel uit van de Rijnlandroute. Het gaat om een doorsteek tussen de Churchilllaan en de Europaweg. Wethouder Strijk vroeg de provincie of er alternatieven onderzocht kunnen worden en heeft daar nu groen licht voor gekregen. Vorige week besprak hij de opties met omwonenden en bedrijven. Een verlengde N11 - de weg van Alphen naar Leiden - is in de picture, maar ook het aanpassen van de bestaande verkeerssituatie bij het Lammenschansplein.

http://www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2012/10/leiden-onderzoekt-alternatief-bypass-oostvlietpolder/1350553740

De Vereniging Vrienden Oostvlietpolder kiest voor die laatste optie. Verbreding van de Lammebrug en de Europaweg is voldoende voor een betere doorstroming van het autoverkeer, zo denken de poldervrienden. Secretaris Hans Pieters van de VVO sprak erover met Chris de Waard en Roel van Niekerk.

Begin volgend jaar hakt de provincie ook de knoop door over het definitief onmogelijk maken van een bedrijventerrein in de polder. Leiden besloot eerder al dat de Oostvlietpolder groen blijft, maar om dat te borgen, moet die optie nog geschrapt worden uit de 'provinciale structuurvisie'. Het provinciebestuur wil daar pas toe overgaan als Leiden in overleg met de gemeenten in de regio alternatieve locaties vindt.