In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 27 juli 2012

 Inpassingsplan Rijnlandroute te voorbarig

Door -

voorschoten - Verleng de inzagetermijn voor het Voorlopige Ontwerp Inpassingsplan en het milieueffectrapport van de Rijnlandroute. Dat is het verzoek van Voorschoten aan gedeputeerde staten.

De gemeente zou graag zien dat de termijn, waarbinnen betrokkenen hun mening mogen geven over de rapporten, pas sluit als de resultaten bekend zijn van het onderzoek naar de mogelijkheid van een geboorde tunnel in het dorp, in plaats van een tunnelbak. Met andere woorden, de provincie is met het ter inzage leggen van de stukken veel te voorbarig naar het oordeel van Voorschoten, omdat het onderzoek nog niet klaar is. Dat is naar verwachting dit najaar het geval.

Bovendien besloot de provincie vorige maand dat Voorschoten prioriteit geniet bij het treffen van extra maatregelen om de weg in het dorp in te passen, om de gevolgen voor de Voorschotenaren te verzachten. Voortzetting van de huidige procedure zou de suggestie kunnen wekken dat de provincie voorsorteert op de keuze voor een verdiepte bak door Voorschoten , schrijft de gemeente.

De provincie bepaalde vorige maand definitief zijn keus op de variant Zoeken naar Balans voor de Rijnlandroute. Deze weg moet de A4 met de A44 verbinden en moet voorkomen dat regionaal verkeer files veroorzaakt in Leiden.

De gekozen variant komt ten zuiden van de Stevenshof en loopt dwars door Voorschoten. Volgens de huidige plannen loopt de weg voor een deel in een open tunnelbak en voor een deel in een tunnel.