In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 05 juli 2012

De beste inpassing is een geboorde tunnel

Door Herman Joustra

voorschoten - Wethouder Freddy Blommers draait er niet omheen. De tijd van hopen en dromen op een ander tracé is voorbij. De Rijnlandroute komt dwars door Voorschoten te lopen. ,,Het is nu zaak deze weg, Zoeken naar Balans, zo goed mogelijk in te passen.

De Tweede Kamer moet vandaag nog definitief akkoord gaan met het tracé, maar afgaande op de debatten van vorige week gaat dat zeker gebeuren, zegt Blommers. ,,De Churchill Avenue is een gepasseerd station. Zoeken naar Balans, dwars door Voorschoten, dat is de politieke werkelijkheid. We zijn zeer teleurgesteld over het besluit.

,,Nu het toch Zoeken naar Balans is geworden, is voor ons een boortunnel de beste oplossing. Daarom hebben wij onze hoop gevestigd op het toegezegde onderzoek naar de aanleg van een boortunnel.

,,De techniek hoeft volgens ons het probleem niet te zijn, daar heeft men ook ervaring mee. En als je een klein beetje flexibel bent in de planning, kun je op de kosten besparen. Ga een tunnel boren als er een andere tunnel klaar is. Een werkloze boorkop kost de bouwbedrijven geld. Die kan dus beter ergens anders worden ingezet. Dat is ook wat wij tegen de provincie zullen zeggen.

,,Als er een tunnel wordt geboord, dan heeft dat geen negatieve effecten voor Voorschoten. Dan kan de weg overal onderdoor, dan hoeven er geen stukken grond en huizen onteigend te worden, hoeven er geen sportvelden verplaatst te worden en ligt er geen open bak in het dorp. Dan is de impact op Voorschoten niet zo groot.

,,Volgens de huidige plannen moeten vijftig huizen gesloopt worden, de weg komt dwars door sportpark Adegeest heen, honk- en softbal verdwijnt daar, twee voetbalvelden verdwijnen, net als de golfbaan en de volkstuinen. En de weg zou in een open bak door Voorschoten komen te lopen. Dat is voor ons absoluut onaanvaardbaar. Daar blijven we tegen strijden.

,,Het is wat mij betreft de bedoeling dat de verenigingen, dus de honk- en soft- en voetbalverenigingen gewoon kunnen doorgaan met hun sporten. Net als de golfers. En de volkstuinders moeten kunnen blijven tuinieren. Dat is maatschappelijk van het grootste belang.

,,Mocht blijken dat een boortunnel niet haalbaar is, dan kan er worden teruggevallen op de motie die is aangenomen in Provinciale Staten, dat Voorschoten prioriteit verdient bij inpassing. Ook de Tweede Kamer heeft daar over gesproken en zelfs de minister heeft gezegd dat dit prioriteit verdient.''

,,Ondanks dat we teleurgesteld zijn over het besluit, mogen we tegelijkertijd trots zijn. Wij als gemeente, onze raadsleden en onze inwoners hebben toch heel veel voor elkaar gekregen. Dat hebben onze inspanningen dus in elk geval wél opgeleverd.

,,Dat willen we ook duidelijk maken op de informatieavond. Dat Zoeken naar Balans er weliswaar komt, maar dat we wel blijven strijden voor onze inwoners. En dat ze dat zelf ook kunnen doen.