In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 29 juni 2012

Voorschoten krijgt klap met hamer

Door Herman Joustra

voorschoten - De keuze van Provinciale Staten voor Zoeken naar Balans is hard aangekomen bij het Voorschotense gemeentebestuur. ,,Het was alsof we een klap met een hamer kregen , zegt wethouder verkeer Freddy Blommers (ONS).

,,Ook al zagen we het op een gegeven moment natuurlijk wel aankomen. Ik vind alleen dat je als politicus niet moet stemmen voor iets wat je niet wilt.

Blommers doelt daarmee op de vijfkoppige statenfractie van de Socialistische Partij, die in haar geheel voorstemde voor de variant die dwars door Voorschoten komt te lopen en langs de Leidse Stevenshof. Vijf zeer belangrijke stemmen, omdat de SP-fractie steeds had benadrukt tégen te zijn en alleen voor te stemmen, omdat de partij dat in het coalitieakkoord had afgesproken. ,,Je hoopt er dan natuurlijk op dat er individuele leden van de fractie zijn die toch voor de Churchill Avenue stemmen, onze voorkeur.

In de weken voor aan de vergadering van Provinciale Staten was de stemmenverhouding nog 28 voor en 27 tegen. Uiteindelijk koos Provinciale Staten woensdag voor Zoeken naar Balans met 32 stemmen voor en 22 tegen. De SP bleef eensgezind, tegenstemmer John Struijlaard van 50Plus was op vakantie en de fractie van ChristenUnie/SGP maakte op het allerlaatst nog een ommezwaai. ,,Heel teleurstellend. We hebben flink gelobbyd bij provincie en Tweede Kamer. Dat zag je ook in de debatten terug, waar veel aandacht was voor ons standpunt, maar helaas niet in de stemming.

Toch ziet het gemeentebestuur nog wel een lichtpuntje, zegt Blommers, zoals de aangenomen moties voor een onderzoek naar de mogelijkheid van een geboorde tunnel in Voorschoten, en de prioriteit bij aanpassingen die zoveel mogelijk huizen en sportvelden ontzien. ,,Een dak op de tunnelbak bijvoorbeeld, want een open tunnelbak door het dorp is voor ons nog steeds onacceptabel. En het onderzoek naar een geboorde tunnel is ook goed, al wil dat natuurlijk helemaal niet zeggen dat die er uiteindelijk komt.

Voorschoten houdt op 9 juli een informatieavond over de Rijnlandroute voor haar inwoners. ,,De crisis- en herstelwet waaronder deze route valt, maakt het gemeentes onmogelijk naar de Raad van State te stappen. Maar burgers kunnen dat wel. Wij zullen ze in elk geval vertellen welke stappen ze nog kunnen ondernemen.