In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 29 juni 2012

Bereikbaarheid regelen als Efteling

Door Binnert Glastra

leiden - Het besluit over de Rijnlandroute is door provinciale staten. Ongeacht het gekozen tracé is het een mijlpaal, meent verkeerswethouder Robert Strijk (D66), want hij zei het vaak de afgelopen tijd: Niets doen is geen optie. Strijk stelt dat Leiden nu eindelijk werk kan maken van de bereikbaarheid van de hele stad en het versterken van de lokale economie.

In een stad hangt alles met elkaar samen, stelt Strijk. Het heeft volgens hem weinig zin om één nieuwe weg afzonderlijk te bezien. ,,We vinden het bijvoorbeeld belangrijk dat de Breestraat een mooiere straat wordt met minder bussen. Maar wat doe je dan met die bussen? Naar de Hooigracht kan, maar dan rijden ze tussen heel veel auto s en komt de dienstregeling in gevaar. Dus halen we daar de auto s weg, die we vervolgens een alternatief bieden op de ringweg-oost. Om die dan weer goed te laten functioneren, de hele bereikbaarheid van Leiden trouwens, is de Rijnlandroute nodig. Dat is de ruggengraat.

Betrouwbaarheid
Wat heel belangrijk is voor Strijk, is de betrouwbaarheid van het wegennet. ,,Het maakt niet zoveel uit hoe lang het duurt van de snelweg tot je huis, als het maar altijd zo lang duurt. Wij willen bereiken dat het negentien van de twintig keer even lang duurt. Dat halen we nu echt niet. Eén op de vier keer ben je twee keer zo lang bezig. Ook daarin lost de Rijnlandroute volgens Strijk veel op. ,,De modellen geven aan, dat de weg zo n 22 procent regionaal verkeer uit de stad haalt. Dat is substantieel. Het is het verschil tussen doorrijden of niet.

Om de gewenste betrouwbaarheid te halen, is volgens de wethouder niet alleen het hele Leidse wegennet van belang, maar spelen ook de twee parkeergarages een rol die de gemeente wil bouwen onder de Garenmarkt en de Lammermarkt. ,,Die zijn ook cruciaal. In mijn tijd als centrummanager hebben we het wel eens de vergelijking gemaakt met hoe Disney en de Efteling dat doen. Als je de stad als één groot pretpark ziet, dan zijn er brede rijbanen als je aankomt vanaf de snelweg naar een parkeerplaats, waarvandaan je gelijk wordt doorgeleid naar de plek waarvoor je komt. Als ik de Leidse binnenstad op die manier mag ervaren, dan zitten daar leuke winkels, kan ik er lekker op het terras zitten, kan ik naar een mooi museum en een rondvaart maken. Dat de stad de moeite waard is om naartoe te komen begint natuurlijk bij het aanbod, anders komt er geen hond. Maar daarna moet ik ook de faciliteiten eromheen goed regelen, en daar hoort parkeren bij. Net als Disney en de Efteling moeten we dat gewoon goed regelen. Het hoort bij de totaalbeleving.

Wat de parkeerplaatsen exact allemaal teweeg brengen, weet hij niet. ,,Onderzoek laat zien waarom het om kwalitatieve redenen noodzakelijk is om de economische doorbloeding van de stad op gang te houden. Daar geloof ik in. Stel dat degene die 1200 jaar geleden bij de samenkomst van de Rijn zei zullen we hier eens een marktplaats beginnen , van iemand hoorde daar wonen later misschien wel honderdduizend mensen ? Dan antwoordt hij toch doe niet zo debiel, we beginnen gewoon een marktplaats. Daar is wel Leiden ontstaan. Weet ik veel wat af en toe het effect van het toevoegen van infrastructuur is? Dát het effect heeft op de economische groei, is een feit.

Muurvast
Om dat laatste draait het uiteindelijk allemaal, stelt Strijk. ,,Bereikbaarheid is slechts een middel om de totale ambitie van de stad te bereiken. Maar wel randvoorwaardelijk. Ik moet erin investeren, het is ons zwakke punt. Het is niet mijn doel om de best bereikbare stad van Nederland te zijn, maar ik heb het wel nodig. Zo n dertigduizend mensen staan nu dagelijks muurvast. Er is dertig jaar niet in bereikbaarheid geïnvesteerd en het is aantoonbaar een steeds groter probleem. Vergaat Leiden als we niets doen? Nee, natuurlijk niet. Maar ik maak me er druk over of de Leidenaar over tien, vijftien jaar zijn brood nog kan verdienen. Is het dan nog een bloeiende stad, is het er leuk, kun je er gelukkig zijn en kun je er ook werken? Dan moet je durven investeren. Ik kies voor de economische fundamenten van de stad.