In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 16 juni 2012

Natuurlijk ben ik nou ook weer geen robot

Door Miep Smitsloo-De Graaff

regio - Ineens ligt haar naam op ieders lippen. Gedeputeerde Ingrid de Bondt is de personificatie van het provinciebestuur, dat de Rijnlandroute langs de Stevenshof, door Voorschoten en de Oostvlietpolder wil aanleggen. Dat besluit roept in de Leidse regio grote weerstand op. Tijdens bijeenkomsten waar ze het besluit wil uitleggen, krijgt de Wassenaarse gedeputeerde gefluit, hoongelach en andere afkeurende geluiden over zich heen. Wat doet dat met haar?

Gefluit
,,Dat is een gegeven. Part of the job . Je weet dat, als je grote besluiten neemt, je tegenstand krijgt. Die had ik ook gekregen als er was gekozen voor de Churchill Avenue. Maar ik wil het besluit toch steeds persoonlijk komen uitleggen. Mensen moeten het rechtstreeks van mij kunnen horen. Ik vind dat ze daar recht op hebben. Het waren niet de leukste avonden, maar dat zal iedereen snappen. Dit aspect is ook niet waar je het werk voor doet. Maar ik neem de mensen in de zaal niks kwalijk, want ik zou het ook niet fijn vinden als er een weg door mijn huis zou komen.

Emoties
,,Natuurlijk begrijp ik dat het besluit heel veel emotie in de regio oproept. Het is nogal wat als je te horen krijgt dat er een weg door je achtertuin of zelfs door je huis is gepland. Ik wil ook niet verdoezelen dat de Rijnlandroute een grote impact heeft. Maar op die avonden komt er juist door de emotie zoveel uit, ook de meest ongenuanceerde zaken. Ook dat neem ik de mensen niet kwalijk. Het gaat niet om mij, het gaat om het besluit van Gedeputeerde Staten maar ik ben daar het gezicht van. Ik sta daar op zo n avond en verkondig het.

Borrel?
,,Ik ga na zo n avond zeker niet aan de borrel. Wel zit ik nog een uur op de bank voordat ik naar bed ga.

Boodschapper..
,,Nee, ik krijg geen al dan niet anonieme verwensingen of bedreigingen. Ik heb het idee dat de boosheid van mensen meer het besluit dan mij persoonlijk geldt.

Nee
,,Een aantal gemeenten is tegen. Dat is ieders eigen verantwoordelijkheid, al hoop ik wel dat het besef komt dat het Zoeken naar Balans (het tracé langs de Stevenshof, door Voorschoten en de Oostvlietpolder, red.) wordt en anders niets. Ook geen hoogwaardig openbaar vervoertracé waar ik overigens in de regio veel complimenten voor heb gekregen want dat zit in de package deal . Dat u stelt dat het ja van Leiden puur op een politieke beslissing berust, is voor mij niet belangrijk. Het is een beslissing van de raad en daar heb ik mee te dealen.

Zoeken naar Balans
,,Al slaat u me lek, geen idéé waar die term vandaan komt. Iemand zal m ooit wel hebben verzonnen.

Nimby
,,Waar u het over de uitdrukking not in my backyard heeft, moet u beseffen dat het om een veel groter gebied gaat dan alleen die eigen achtertuin. Ik snap de impact voor bewoners heel goed. Ik hoop alleen dat gemeenten begrijpen dat de verkeerseffecten in een groot gebied gelden. De Utrechtse Baan, de N14, de Wassenaarseweg, Churchilllaan, de Rijksstraatweg: de verkeersdruk wordt straks overal vele tientallen procenten lager. Ik vind dat die grotere backyard in de discussies nu veel te veel wordt onderbelicht.

Streepje
,,Het hele verhaal zoomt nu veel te veel in op de inpassing van die weg. Tegenstanders fixeren zich op het lijntje dat over de kaart is getrokken. Dat is het lastige van deze fase. We hebben nu nog niet alle details uitgewerkt. Dat doen we in een later stadium met gemeenten en omwonenden. We gaan samen met hen kijken wat we met de inpassing kunnen doen. De weg kan op sommige plekken open blijven, op andere juist weer dicht. Natuurlijk moet Voorschoten kunnen blijven sporten! Dat kan straks misschien op het tunneldak. Hetzelfde geldt voor de Stevenshof en de Oostvlietpolder. Creëren we daar een polderstadspark of een open landschap? Hoe passen we de weg bij recreatiegebied Vlietlanden zo goed mogelijk in, met groen, met fietspaden, een recreatieve zone? U moet niet denken dat wij de weg sec met een geluidsscherm neerleggen. Kijk, ik kan niet beloven dat omwonenden de weg straks niet ruiken, horen of zien. Maar ook de provincie hecht belang aan ruimtelijke kwaliteit. Daar is ook geld voor. Maar dan moet het wel nu. Het geld is er, maar die kans komt niet nog eens voorbij.

Beslissing
,,Het is zeker niet alleen mijn beslissing. We hebben m met z n allen genomen. Weliswaar is het mijn portefeuille, maar de Rijnlandroute raakt ook de portefeuilles van mijn collega-gedeputeerden. Ik hoop dat men zich realiseert dat we echt niet lichtzinnig te werk zijn gegaan, maar deze keuze willens en wetens hebben gemaakt.

Ja, de beslissing was unaniem. Alle gedeputeerden zijn het er over eens dat we dit tracé nodig hebben voor een groeigebied als de Leidse regio, waar steeds meer mensen komen wonen en werken.

Moeilijk?
,,Moeilijk is niet het juiste woord. We vinden Churchill Avenue geen reëel alternatief. Je lost er het bereikbaarheidsprobleem namelijk niet mee op. Churchill Avenue zou na tien jaar al niet goed meer functioneren en zorgen voor files, los van het feit dat dit traject voor de Leidse binnenstad en luchtkwaliteit ook slechter scoort, er 700 bomen voor moeten worden gekapt en er eveneens woningen voor moeten worden gesloopt. En over tien jaar zou dan de verbinding Katwijk-Leiden compleet dichtgeslibd zijn. Dat verzinnen wij hier niet op het provinciehuis, dat blijkt uit alle mogelijke studies. De boel tussen Katwijk en de A4 staat nu al elke dag vast.

De baas
,,De verantwoordelijkheid voor de Rijnlandroute ligt bij verschillende overheden. Het is een regionale verbinding en dan draagt de provincie de verantwoordelijkheid voor de tracékeuze.

Er is altijd een baas boven baas. Als een bepaald belang het provinciale overstijgt, dan heb ik op mijn beurt ook met een baas te maken, te weten: het rijk. Ik krijg ook wel eens iets van een minister te horen, waarvan ik denk: nou maar dat zijn de spelregels die je met elkaar hebt afgesproken.

Verdedigen
,,Nee, ik heb niet het gevoel dat ik me constant moet verdedigen. Het lijkt misschien alsof er alleen maar tegenstanders zijn, maar dat is echt niet zo. Tijdens die avonden zitten ook voorstanders in het publiek, los van alle mails en brieven van mensen die blij zijn dat we deze keuze hebben gemaakt. Alleen: die mensen roeren zich niet zo in het openbaar. Waarom ze dat niet doen? Tja, dat weet ik niet. Misschien omdat de sfeer op die avonden er niet naar is?

Churchill Avenue
,,De ondernemers van de Luifelbaan (winkelcentrum in Leiden zuid-west, red.) bijvoorbeeld, als je met ze praat, blijken ze opgelucht te zijn. Velen van hen zouden de aanleg van een Churchill Avenue naar hun zeggen niet overleven. Die aanleg duurt jaren. Of het korter kan? Gelooft u me maar, alles is doorberekend. Het gaat hier niet alleen om een tunnel, maar om een zeer complexe, 3,5 kilometer lange tunnel, die ook weer ergens op uit moet komen en die in- en uitvoegstroken krijgt. Of de kosten van de Churchill Avenue omlaag kunnen door bebouwing van de overgebleven grond, ook die vraag is globaal in de kosten- en batenramingen meegenomen. Tot op detailniveau is dat nu koffiedik kijken. Het is niet eens zeker of ie vergunbaar is: het is onduidelijk of de tunnel veilig genoeg is. Er zitten ook zoveel juridische risico s aan. En zelfs al zou de Churchill Avenue goedkoper uitvallen, dan gaat het m toch niet worden, omdat hij niet bijdraagt aan de betere bereikbaarheid van de regio.

Meepraten
,,Het laatste dat je kunt zeggen is dat burgers niet hebben kunnen meepraten. Met de initiatiefnemers van de Churchill Avenue hebben we vaak en heel intensief om de tafel gezeten. Alle ontwerpsuggesties zijn doorgerekend en meegenomen, ook op verkeersdeskundig gebied zijn we heel ver gegaan.

Maar nee, we hebben niet alle inwoners van de regio om commentaar gevraagd over de milieueffectrapportages, de kostenramingen en alle mogelijke andere onderzoeken. Dat is natuurlijk niet te managen voordat we het tracébesluit nemen. Voor mij is het vanzelfsprekend dat mensen in het vervolgtraject hun zienswijzen nog kenbaar kunnen maken.

Provinciale Staten
,,Wat zij op 27 juni gaan beslissen? Ik ga niet speculeren. We hebben deze week een informatieve commissievergadering gehad, maar daar zijn nog geen meningen geventileerd. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat Provinciale Staten met ons meegaan en kiezen voor wat het beste is voor de regio. En anders? Nou, dan komt er waarschijnlijk geen Rijnlandroute.

Referendum
,,Nee, daar komt de Rijnlandroute niet voor in aanmerking, omdat de uitslag daarvan volkomen gebiedsafhankelijk zou zijn. De mensen in de Krimpenerwaard, in Gouda en op Goeree-Overflakkee, die eveneens belasting betalen, vinden er ook wat van. Zij hebben weer andere belangen. Een referendum voor alleen Leiden en omliggende plaatsen.. nee, dat is geen optie. Laat de provincie dit werk doen, dit is onze taak en daarom worden er iedere vier jaar voor de provinciale volksvertegenwoordiging verkiezingen gehouden.

Werkervaring
,,Ik ben in Utrecht fractievoorzitter voor de VVD geweest en daarna wethouder voor onder meer verkeer en milieu. Dat die functie na ruim een jaar ophield, kwam omdat er na de verkiezingen voor een links college werd gekozen.

Leuk was het niet om na een jaar als wethouder te moeten stoppen. Ik zat ook vol ambitie om door te gaan. Tja, in dit vak weet je dat zoiets kan gebeuren.

Ik heb daarna het roer omgegooid en van mijn hobby, schilderen, mijn beroep gemaakt. Het bedrijf liep naar verwachting, maar na een jaar heb ik besloten dat mijn hobby een hobby moet blijven. En dat een eigen bedrijf niet het doel in mijn leven is. Ik vind het heerlijk om met mensen samen te werken en dingen te realiseren. De kans die ik bij de provincie kreeg heb ik dus met beide handen aangegrepen.

Echtgenoot
,,Ja, dat is de Halbe Zijlstra die staatssecretaris is. Of ik mede door hem nu op deze stoel zit, nee zeg, zijn functie heeft daar niets mee te maken. Ik mag toch hopen dat ik om mijn eigen kwaliteiten ben gekozen! Ik loop al jaren mee in de politiek. Elf jaar geleden werkte ik al voor de Tweede Kamerfractie van de VVD. Het heeft er bij mij altijd al ingezeten. Ik heb een bepaald karakter, een bepaalde aard.. op de middelbare school zat ik in de leerlingenraad, toen ik studeerde was ik jongerenvoorzitter bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en voorzitter van de studievereniging. Het is de aard van het beestje.

Ambities
,,Niet in de zin van: ik zet een stip aan de horizon en wil over twintig jaar positie X hebben bereikt. Ingrid for president? Een rare vraag. Het is wel mijn ambitie om dingen te blijven doen die ik leuk vind, waar ik energie van krijg en die resultaat opleveren.

Niet altijd leuk
,,Nee, leuk is het in déze periode zeker niet altijd. Maar van mij gaat u geen geklaag horen. Dit hoort erbij. Anderzijds ben ik natuurlijk ook weer geen robot. Ik ga er niet zielig over doen, maar als je tegenover boze gezichten zit, dan laat me dat natuurlijk echt niet koud. En het is ook niet zo dat ik me er niets van aantrek. Maar dit besluit is willens en wetens genomen. Het is dit, en anders niets.

MIEP SMITSLOO-DE GRAAFF