In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 11 juni 2012

Volksverlakkerij

Door Binnert Glastra

leiden - Soms is kiezen moeilijk. Zeker als je weet dat wat je wilt, toch niet gebeurt. De tracékeuze voor de Rijnlandroute is voor D66 Leiden zoiets. De provincie wil de ene route, D66 Leiden de andere. De partij besloot zich niet te verzetten, maar te accepteren, dat de provincie het voor het zeggen heeft.

Tot zover, prima. Tenminste, als D66 er eerlijk voor zou uitkomen. De partij probeert de gekozen koers echter met semantische discussies, een zorgvuldig gekozen woordenbrij, gekonkel, machtsvertoon, moddergooien en zelfs klip-en-klare leugens te verhullen.

Het is best te begrijpen, dat de partij het wat minder hard wil laten klinken richting de kiezers, en dat zij het een eigen wethouder niet te moeilijk wil maken bij onderhandelingen in Den Haag, en zelfs dat zij rekening houdt met haar positie in de provinciale coalitie. Maar D66 overschrijdt hier alle politieke fatsoensnormen. Het heeft een averechts effect: vrijwel alle partijen in de gemeenteraad, ook coalitiepartners, spreken er schande van. Terecht, want het is volksverlakkerij, de lokale democratie onwaardig.

Dus voor de duidelijkheid: de Leidse gemeenteraad stemt in meerderheid in met de door de provincie gekozen route langs de Stevenshof. Oók D66.