In de media

 

SLSleutelstad - 08 juni 2012

D66: Duizelig van het draaien

Door Chris de Waard

leiden - In haar zoektocht naar balans is D66 Leiden het pad helemaal kwijt. De partij maakt sinds enkele weken zulke vreemde capriolen, dat niemand er meer iets van begrijpt. In elk geval niet in de Leidse gemeenteraad. We doen hier alsnog een ultieme poging om het uit te leggen. Op 15 mei nam het provinciebestuur na jaren een besluit over een HOV netwerk in de regio en over het tracé van de RijnlandRoute. Het Leidse college sloot zich daarbij aan. Geen tunnel onder Leiden, maar een snelweg langs de Stevenshof en door Voorschoten en de Oostvlietpolder. Sommige partijen in Leiden vinden dat prima, andere zijn fel tegen. Ergens daar tussenin zwalkt D66. Althans, de partij wil graag voor de Churchill Avenue kiezen, maar de politieke druk uit Leiden, de regio en de provincie is te groot.

En dus moest D66 ook voor die Zoeken naar Balans variant kiezen. De partij deed dat vorige week uiteindelijk ook met veel gedoe, maar wil er niet voor uitkomen. Immers, als je alleen naar de milieu-effecten kijkt, vanuit het Leidse belang, dan is de Churchill Avenue nog steeds het beste tracé. En voor die toevoeging aan het standpunt vond D66 een meerderheid waar ze zich sindsdien achter verschuilt. Goed, dat kan je draaien noemen, of spinnen, of gewoon handig politiek bedrijven. Duidelijk is het in ieder geval niet. Gisteren brak dan ook opnieuw de pleuris uit in de Leidse raad.

Komende week moet ook het regionale samenwerkingsverband Holland Rijnland besluiten of de provinciale keuze voor Zoeken naar Balans gevolgd wordt. Een Leidse delegatie van raadsleden moet daar dan namens Leiden inbrengen hoe er in de sleutelstad over gedacht wordt. Dat is dus sinds 31 mei duidelijk. Leiden volgt de provinciale keus voor Zoeken naar Balans, maar vindt het wel jammer dat er niet alleen naar het milieu wordt gekeken. Dan zou de Churchill Avenue namelijk de voorkeur verdienen.

VVD-fractievoorzitter Paul Laudy was er niet gerust op dat die delegatie van Leidse raadsleden dat standpunt helder naar voren zou brengen en eiste gisteren duidelijkheid. Leiden kiest voor Zoeken naar Balans is het enige juiste antwoord op de vraag van Holland Rijnland waar Leiden staat. Niet dus, vond D66-fractievoorzitter Paul van Meenen. Hij eiste dat ook de milieu-nuance ingebracht zou worden. Alleen, waartoe zou dat dan moeten leiden, zo vroegen veel partijen zich af. Immers, je kunt een heel genuanceerd verhaal houden, maar aan het einde komt dan toch de vraag wat dat dan betekent voor het Leidse standpunt.

Dat leidde tot veel onduidelijkheid. PvdA-fractievoorzitter Keereweer verzon samen met GroenLinks-voorman Pieter Kos een list. De twee partijen dienden een motie in waarin klip en klaar stond dat Leiden voor Zoeken naar Balans kiest. Daarbij spraken de partijen de hoop uit dat de motie zou worden verworpen. Op die manier wilden PvdA en GroenLinks duidelijkheid krijgen over waar D66 nu echt staat. De Leidse delegatie zou anders immers het bos in worden gestuurd met een vage verklaring die volgens D66 niet mocht resulteren in een heldere keuze voor Zoeken naar Balans.

Omdat D66 de bui al zag hangen, werd gisteren de hele avond druk overlegd over een eigen motie waarmee D66 alsnog vol zou kunnen houden, althans, dat vinden ze zelf, dat hun standpunt niet is gewijzigd. De motie roept Holland Rijnland op letterlijk de Leidse tekst van vorige week over te nemen. Daarin staat dus dat Leiden op basis van een aantal criteria kiest voor Zoeken naar Balans, maar dat op basis van het milieubelang Churchill Avenue de voorkeur zou moeten krijgen. Omdat die toevoeging feitelijk niet leidt tot een andere keuze, konden coalitiepartijen VVD en CDA daarmee instemmen.

De kans lijkt echter klein dat men zich in Holland Rijnlandverband veel aan die Leidse politieke gevoeligheden zal laten liggen. Omdat D66 dat ook wel snapt, is nu bedongen dat mocht Holland Rijnland niet instemmen met de genuanceerde Leidse tekst, deze als stemverklaring ter kennis wordt gebracht aan de provincie. Dat betekent materieel dus niks.

Omdat bovengenoemde motie uiteindelijk een meerderheid kreeg, is nu in elk geval duidelijk met welke boodschap de Leidse raadsdelegatie naar het Holland Rijnlandbestuur kan. Voor PvdA en GroenLinks was daarmee het doel bereikt. Ze trokken hun eerdere voorstel daarom in.

Dat D66 raadslid Jeffrey van Haaster de twee oppositiepartijen er vandaag bij herhaling via twitter van beschuldigde 'gedraaid' te zijn en nu voor Zoeken naar Balans te kiezen is niet alleen onbehoorlijk, maar ook gewoon geen feitelijke weergave van wat er zich de afgelopen weken rond dit thema heeft afgespeeld in de Leidse politieke arena.

Het zou hem sieren duidelijkheid te verschaffen en nu zelf eens uit de RijnlandRoutekast te komen, in plaats van bewoners van onder andere de Stevenshof er ten onrechte op te wijzen dat de PvdA en GroenLinks een snelweg langs die wijk willen aanleggen. Grotere tegenstanders zijn er in de raad namelijk bijna niet te vinden. En dat weet Van Haaster best. Als D66 op deze weg door gaat is dat het failliet van de nieuwe bestuurscultuur die de partij in 2010 zelf invoerde en krijgt GroenLinks-fractievoorzitter Pieter Kos gelijk met zijn twitterbericht van vanavond: "Best knap, D66 Leiden heeft met 2 weken liegen en draaien over de RijnlandRoute werkelijk alle partijen in #raad071 van zich afgekeerd."

http://www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2012/06/d66-duizelig-van-het-draaien?highlight=rijnlandroute

 

Het amendement luidt:

1. Gezien de onderzoeksresultaten op de criteria verkeerskundige oplossing, kosten en risico’s GS te volgen in zijn keuze voor het tracé Zoeken naar Balans Optimaal als het tracé van de Rijnlandroute inclusief de optimalisatie van dit tracé;

2. PS te adviseren in overweging te nemen dat de ruimtelijke, leefbaarheids- en milieubelangen in de gemeente Leiden het meest gediend zijn bij de variant Churchill Avenue als het tracé van de Rijnlandroute;