In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 08 juni 2012

Katwijk wil verdiepte aanleg Rijnlandroute bij Valkenburg

Door -

katwijk - Katwijk omarmt het besluit van de provincie voor het tracé Zoeken naar Balans langs het Leidse Stevenshof en Voorschoten voor de Rijnlandroute. Mits er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De raadscommissie Ruimte wil twee ongelijkvloerse kruisingen langs de huidige N206 in Valkenburg, ter hoogte van industrieterrein Katwijkerbroek en t Duyfrak.

De commissieleden zijn het met het gemeentebestuur eens dat het gekozen tracé robuuster is dan Churchill Avenue, de andere variant. Op 27 juni valt daarover bij de Provinciale Staten een besluit. Betrokken gemeenten hebben nog een mogelijkheid opmerkingen te maken. Zoals bekend is Voorschoten faliekant tegen Zoeken naar Balans.

Katwijk heeft altijd aangedrongen op de ongelijkvloerse kruisingen. Die moeten straks het verkeer in de toekomstige wijk Nieuw Valkenburg ontsluiten. De commissie vindt wel dat de zichtlijnen tussen de nieuwe wijk en het oude dorp behouden moeten blijven. Het verzoek uit Katwijk is dus om de weg daar verdiept aan te leggen, ook om geluidsoverlast tegen te gaan.

Verder moet de aanleg van de Rijnlandroute en het verdiepen van de provinciale weg ter hoogte van de kruising Molentuinweg tegelijk gebeuren. De commissie vindt dat het als één project gezien moet worden. De maatregel is nodig om het verkeer bij de Molentuinweg beter te laten doorstromen. De weg krijgt een overkluizing van zestig meter met directe aansluiting, op de provinciale weg, die even verderop verdergaat als het officiële tracé van de Rijnlandroute. Door de verdieping en verlegging wordt de wijk Duinvallei anders ingedeeld en ontstaat er ruimte voor woningen.

Katwijk is ook blij met de keuze voor bussen in plaats van trams. De commissie wil nu dat Katwijk de eis laat vallen om de busbanen vertrambaar te houden. Dit om de mogelijkheid te behouden om een tramrails te kunnen aanleggen. Dat besluit houdt in dat de sneltram definitief uit beeld is. De bussen hoeven wat Katwijk betreft niet over de oorspronkelijke route van de Rijn Gouwe Lijn te rijden. Bij de voorziene eindhalte bij de Vuurbaak kunnen de bussen namelijk moeilijk keren. De bussen zouden via een andere weg (Parklaan) naar het Vuurbaakplein kunnen rijden.

Bij de raadsvergadering van 14 juni wordt het aangepaste voorstel van Katwijk vastgesteld.