In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 08 juni 2012

Geen extra toets Rijnlandroute

Door Binnert Glastra

den haag - De provincie Zuid-Holland is niet van plan nog meer onderzoek te doen naar de Churchill Avenue, het Leidse tunnelalternatief voor de Rijnlandroute. Een provinciale adviescommissie beval dat onlangs aan. Gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD) vindt dat een na de zomer verwachte toets genoeg moet zijn.

De provinciale adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL), die bestaat uit onafhankelijke externe deskundigen, is zeer kritisch op de keuze van het provinciebestuur om de A4 en de A44 met elkaar te verbinden via Voorschoten en enkele polders. Het tunnelalternatief Churchill Avenue is volgens onderzoeken het meest milieuvriendelijke, maar kost ook 229 miljoen euro meer. De tunnel is wel de favoriet van de gemeenten in de regio, al berust Leiden erin dat het geen zin heeft dat nog verder bij de provincie te bepleiten.

De PAL twijfelt echter aan sommige cijfers die de provincie gebruikte om tot die conclusie te komen. Zo gaat de provincie er van uit, dat het autoverkeer de komende twintig jaar veel sterker zal toenemen dan het de afgelopen decennia deed. ,,Dat strookt niet met het landelijk en provinciaal stagneren van het autoverkeer sinds 2005 , stelt de PAL. Ook de blijvend hoge benzineprijzen, de groei van het aantal thuiswerkers en verwachte krimp van de beroepsbevolking doen de adviescommissie aan de cijfers twijfelen.

De PAL wijst ook op recente grote meevallers bij het aanbesteden van grote projecten. Door de recessie accepteren aannemers opdrachten tegen veel lagere bedragen dan oorspronkelijk was begroot. Het gaat volgens de PAL om honderden miljoenen euro s. De adviescommissie maakt daarbij wel de kanttekening, dat de provincie ook niet uit het oog moet verliezen dat grote projecten tijdens de aanleg nogal eens tegenvallers kennen. Het is in elk geval raadzaam om een second opinion te vragen van een onafhankelijke partij, stelt de adviescommissie.

Gedeputeerde De Bondt voelt daar weinig voor. De onderzoeken naar de twee tracés zijn zeer recent. Bovendien controleert de zogeheten commissie-MER de resultaten deze zomer nog. De Bondt vindt dat de uitkomst van die toets voldoende moet zijn.