In de media

 

GVGroot Voorschoten - 08 juni 2012

Provincie legt advies PAL naast zich neer

Door -

voorschoten - Het door de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit geadviseerde extra onderzoek naar de Churchillroute zal de Provincie Zuid-Holland niet uitvoeren.

De PAL, die bestaat uit onafhankelijke externe deskundigen is zeer kritisch over de keuze voor Zoeken naar Balans, via Voorschoten, de Stevenshof en de polders.

Gedeputeerde De Bondt laat weten niet te voelen voor nog een extra onderzoek.

De commissie MER (milieu effect rapportage) controleert deze zomer de resultaten van het onderzoek dat de Provincie heeft gedaan naar Zoeken naar Balans en de Churchillavenue, dat moet voldoende zijn, vindt gedeputeerde De Bondt.

http://www.deweekkrant.nl/artikel/2012/juni/08/provincie_legt_advies_pal_naast_zich_neer