In de media

 

GVGroot Voorschoten - 06 juni 2012

Meer protest karrenspoor Rijnlandroute

Door -

voorschoten - Goed nieuws: niet alleen Voorschoten, Wassenaar en Leidschendam-Voorburg protesteren tegen aanleg van de Rijnlandroute door Voorschoten en Leidschendam (de open tunnelbak waar de Provincie voorstander van is, scheert ook langs recreatiegebied Vlietland). Ook de PvdA Zuid-Holland probeert deze sleuf in het landschap (bijgenaamd ‘het karrenspoor’) te voorkomen. Buren op de barricade; géén Rijnlandroute dwars door Voorschoten.

De PvdA Zuid-Holland heeft een plan bedacht om de Rijnlandroute alsnog als tunnel onder Leiden aan te leggen en tegelijkertijd het geplande ov-netwerk te verbeteren. Het plan leunt grotendeels op de aanname dat in de huidige plannen ten onrechte 150 miljoen euro naar spoorviaducten gaat. Uitgangspunt voor de PvdA is dat de Churchill Avenue niet mag worden afgeschreven. In elk geval niet zolang niet onomstotelijk is vastgesteld dat de tunnel onbetaalbaar en te complex is. De PvdA vermoedt, dat het financiële verschil tussen de twee tracés dan een stuk kleiner uitvalt. De PvdA ziet sowieso al 25 miljoen euro onterecht verschil. Dat gaat om een onzekerheidsmarge die niet berekend wordt voor Zoeken naar Balans, door andere rijksregels bij dit soort projecten, maar wel voor Churchill Avenue.

De belangrijkste winst ziet de PvdA in 150 miljoen die wordt uitgetrokken voor vijf ongelijkvloerse spoorviaducten in het plan voor een ov-netwerk - volgens ProRail nodig voor de veiligheid. Volgens de PvdA scheelt dat statistisch gezien 1,2 dodelijke ongevallen in 40 jaar tijd. Ter vergelijking stelt de partij dat dezelfde winst behaald wordt met 4 ton subsidie voor rookmelders. De 150 miljoen kan er dus uit. Verder vindt de PvdA dat Leiden ten onrechte 30 miljoen aan provinciale ringwegsubsidie behoudt (onderdeel van oude afspraken over sneltram RGL) en dat Noordwijk abusievelijk voor zo’n 10 miljoen nog niet meebetaalt aan het nieuwe ov-netwerk.

Totaal zou de provincie dan 190 miljoen euro extra hebben. Daarvan wil de PvdA de helft in de Rijnlandroute steken en de helft in het verbeteren van het ov-netwerk. De partij hoopt dat het genoeg is om direct al te kunnen kiezen voor Churchill Avenue. Mocht na het wegwerken van de discussielijst toch nog een verschil resteren, dan roept de PvdA de provinciale coalitie op om daarvoor de boer op te gaan in de regio. De PvdA presenteerde het plan vandaag in het Leidsch Dagblad.

Op 27 juni kiest de provincie definitief een tracé voor de Rijnlandroute, een verbindingsweg tussen A4 en A44. Er zijn twee opties: Zoeken naar Balans (door Voorschoten en enkele polders) en Churchill Avenue (een tunnel onder Churchilllaan en Dr. Lelylaan). De eerste is 229 miljoen euro goedkoper en heeft de voorkeur van gedeputeerde staten. De tunnel is het meest milieuvriendelijke alternatief. Leiden heeft zich neergelegd bij de voorkeur van GS. Tot ontzetting van bewoners van de Stevenshof.