In de media

 

UnityTV - 03 juni 2012

Protestactie tegen Rijnlandroute [video]

Onder de noemer De Balans is Zoek! werd zondag een protestactie gehouden tegen de Rijnlandroute. De plannen van de provincie bestaan eruit dat de Rijnlandroute aangelegd wordt door Voorschoten en langs de Stevenshof. Hiermee wordt een groot natuurgebied bedreigt en moeten een aantal woningen en bedrijfspanden gesloopt gaan worden. Daarnaast vormt de weg een bedreiging voor de volksgezondheid door uitstoot van fijnstof, geluids- en stankoverlast.