In de media

 

SLSleutelstad - 01 juni 2012

Leids advies aan provincie: Zoeken naar Balans

Door Chris de Waard

leiden - Een meerderheid in de Leidse raad is vannacht akkoord gegaan met het voorstel van het college om de provincie te volgen in het besluit om de RijnlandRoute aan te leggen via het tracé Zoeken naar Balans Optimaal. Dat is de route langs de Stevenshof en door Voorschoten en de Oostvlietpolder. Er worden geen eisen gesteld aan de inpassing, wel een lijstje wensen, waarvan nu al duidelijk is dat ze in elk geval niet allemaal ingewilligd zullen worden. Dat zou namelijk 350 miljoen euro extra kosten, zo temperde wethouder Robert Strijk (D66, bereikbaarheid) de verwachtingen van de raad. Aan het besluit ging een uren durende discussie vooraf met vele schorsingen, ruzies tussen collegepartijen onderling en tussen college- en oppositiepartijen. Er werd zelfs bijna een motie van treurnis tegen D66-raadslid Peter Bootsma ingediend. Die laatste is woordvoerder verkeer voor zijn partij, maar dat woordvoerderschap werd hem staande de vergadering ontnomen door fractievoorzitter Paul van Meenen die de behandeling van het heikele punt overnam.

Dat gebeurde nadat Bootsma een wijzigingsvoorstel van D66 op zo'n manier voorlas dat de rest van de gemeenteraad er vanuit ging dat D66 een voorstel in ging dienen waarin de raad het college opriep voor de Churchill Avenue te kiezen. Toen de tekst van de motie werd uitgedeeld bleek dat D66 de provincie volgt in de keuze voor Zoeken naar Balans. Als extra puntje was nog wel toegevoegd dat Leiden het zou toejuichen als de provincie toch ook nog eens goed naar het tracé Churchill Avenue zou kijken. Door die al dan niet bewuste verkeerde voorstelling van zaken, liepen de gemoederen hoog op. De PvdA wilde een motie van treurnis indienen tegen Bootsma omdat die gelogen zou hebben. SP en VVD waren diezelfde mening toegedaan. Op een gegeven moment beschuldigde de SP coalitiepartner D66 zelfs openlijk, via twitter, van liegen en bedriegen. De PvdA hield het uiteindelijk bij het uitspreken van hun treurnis, maar diende geen motie in. Fractievoorzitter Paul van Meenen van D66 probeerde de opmerkelijke draai van zijn partij omstandig uit te leggen, maar slaagde daar niet in. Wel werd duidelijk dat grote druk vanuit zowel het Leidse college als vanuit de provincie hebben voorkomen dat D66 zich openlijk zou uitspreken voor de Churchill Avenue.

De behandeling van de tracékeuze was sowieso al een zeer beladen onderwerp. Afgelopen dinsdag stelde de SP voor om het Leidse geld dat bestemd is voor de aanleg van de Ringweg Oost (de RWO is de nieuw aan te leggen verbindingsweg tussen de Kanaalweg en de Willem de Zwijgerlaan) te gebruiken voor een betere inpassing van de RijnlandRoute. Dat was voor VVD en CDA onbespreekbaar, omdat de aanleg van de RWO deel uiitmaakt van het collegeakkoord. Het SP-voornemen leidde tot een crisis in het college die gisternacht uiteindelijk werd bezworen, doordat de SP haar keutel inslikte. In elk geval tijdelijk. Vanavond kwam de SP niet met een voorstel om het RWO-geld anders te besteden, maar kondigde aan om bij de behandeling van de perspectiefnota, alsnog met nieuwe voorstellen rond de ringweg te zullen komen.

http://www.sleutelstad.nl/nieuws/archief/2012/06/leids-advies-aan-provincie-zoeken-naar-balans?highlight=rijnlandroute