In de media

 

Voorschoten OnlineVoorschoten Online - 25 mei 2012

Gedeputeerde komt besluit in openbare raadsvergadering uitleggen

Door -

voorschoteN - Gedeputeerde Ingrid de Bondt is donderdagavond 31 mei aanwezig tijdens de extra raadsvergadering in De Gouden Leeuw. Op 15 mei heeft de provincie Zuid-Holland de keuze voor het tracé van de RijnlandRoute bekendgemaakt: Zoeken naar Balans. De gemeenteraad wil in gesprek met de gedeputeerde over deze keuze.

Deze extra raadsvergadering wordt gehouden op donderdag 31 mei om 20.30 uur (de zaal is vanaf 20.00 uur geopend) in De Gouden Leeuw, Veurseweg 180 in Voorschoten.

Inspreekrecht

Zoals gewoonlijk bij een raadvergadering, is er gelegenheid om gebruik te maken van het inspreekrecht. Tijdens deze avond is hiervoor 30 minuten beschikbaar. Deze beperking in tijd kan gevolgen hebben voor het aantal toe te laten insprekers. De raadsleden kunnen in de discussie met de gedeputeerde gebruikmaken van de inbreng van burgers tijdens het spreekrecht. Discussie vindt uitsluitend plaats tussen raadsleden en gedeputeerde. Als u wilt inspreken, dan kunt u zich aanmelden via griffie@voorschoten.nl voor woensdag 30 mei om 12.00 uur.

Duurzame oplossing

De gemeente Voorschoten zet zich in voor een duurzame oplossing van de bereikbaarheid in de regio. Naast het oplossen van de bestaande knelpunten kan dat het realiseren van de Churchill Avenue zijn. Een weg in een open bak door Voorschoten vindt de gemeente niet acceptabel.

Live via internet
De raadsvergadering wordt live via internet uitgezonden. Informatie hierover verschijnt binnenkort op de website van de gemeente Voorschoten.

http://www.volnieuws.nl/index.php?option=com_k2&view=item&id=17657:gedeputeerde-komt-besluit-in-openbare-raadsvergadering-uitleggen&Itemid=5034