In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 24 mei 2012

Voorschoten boos om brief Rijnlandroute

Door -

voorschoten - Gedeputeerde Staten zijn hun boekje ver te buiten gegaan door nu al tal van Voorschotenaren een brief te sturen dat zij hun huis of stuk grond mogelijk prijs moeten geven voor de aanleg van de Rijnlandroute. Dat vindt Voorschoten in elk geval. De gemeente heeft het provinciale college daar inmiddels op aangesproken.

Voorschoten is boos, omdat het besluit over de het tracé nog niet is genomen. Gedeputeerde staten heeft zijn voorkeur uitgesproken voor de variant Zoeken naar Balans, waarbij de weg tussen de A4 en A44 dwars door het dorp komt te lopen in een tunnelbak. Mocht dat doorgaan, dan betekent dat de sloop van ongeveer vijftig huizen en bedrijven. Provinciale staten neemt echter pas eind juni een besluit over de route.

Het is daarom prematuur om brieven te versturen aan Voorschotenaren die mogelijk worden getroffen, stelt de gemeente.