In de media

 

Voorschoten OnlineVoorschoten Online - 23 mei 2012

Bewoners uiten kritiek tegen besluit RijnlandRoute

Door -

voorschoteN - Veel inwoners hebben geluisterd naar de oproep van de gemeente Voorschoten om in grote aantallen op te komen dagen bij de informatiebijeenkomst van de provincie Zuid-Holland over de RijnlandRoute. De Stadsgehoorzaal was woensdagavond op enkele stoelen na volledig bezet. Ook op een tiental spandoeken werd kritiek op het tracé Zoeken naar Balans kenbaar gemaakt.

Gedeputeerde Staten heeft op dinsdag 15 mei besloten om te kiezen voor het tracé Zoeken naar Balans. Volgens gedeputeerde Ingrid de Bondt is het besluit genomen op basis van toetsingscriteria, die vooraf bekend waren gemaakt. Zoeken naar Balans werd op deze criteria beter beoordeeld dan het tracé Churchill Avenue. Over de vooraf onbekende wegingsfactoren van de criteria gaf de Bondt als antwoord dat dit afhankelijk is van de verschillen tussen beide varianten. Bij grote verschillen zouden wegingsfactoren hoger zijn dan wanneer er sprake is van kleine verschillen.

Op de agenda stond dat gedeputeerde Ingrid de Bondt een kwartier de tijd kreeg om een toelichting te geven. Al snel bleek dat dit geen zin had, de Bondt werd al vanaf de eerste minuut bestookt met kritische vragen en opmerkingen vanuit de zaal. Vele sprekers ontvingen een groot applaus als dank voor hun kritische opmerkingen richting de gedeputeerde. Het tracé Zoeken naar Balans werd diverse malen genoemd als "verkeersriool" of een "sluipmoordenaar" door de negatieve gevolgen die het heeft op het leefklimaat.

Ingrid de Bondt van de Gedeputeerde Staten legde het uit: "Het is voor ons geen makkelijke keuze, welk alternatief dan ook gekozen wordt. Het gaat om mensen, mensen die ergens wonen of ondernemer zijn, en het gaat om de natuur. Wij zijn ons hiervan bewust. Maar de Gedeputeerde Staten staan achter hun beslissing en zijn in staat deze te verantwoorden."

Op 27 juni is het de beurt aan de Provinciale Staten om hun besluit te nemen. In de tussentijd zullen er nog verschillende activiteiten plaatsvinden. Zo zal er onder andere een grote protestactie volgen op zaterdag 3 juni.

Klik hier om alles over het tracé te lezen wat besproken is tijdens de informatiebijeenkomst van de gemeente Voorschoten op dinsdag 22 mei.