In de media

 

VolkskrantVolkskrant - 22 mei 2012

WRR: Relatie tussen overheid en burger is tamelijk droef

Door redactie

ALGEMEEN - De relatie tussen overheid en burgers is 'tamelijk droef'. Beleidsmakers moeten meer openstaan voor burgers die zich inzetten voor de samenleving. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in zijn advies Vertrouwen in burgers dat vandaag wordt gepresenteerd.

De overheid zou meer moeten denken vanuit het perspectief van burgers en minder vanuit de bestuurlijke logica. 'Democratie vereist betrokkenheid van burgers. De overheid heeft legitimatie nodig', aldus WRR-lid Pieter Winsemius. Hij deed uitvoerig onderzoek. Het ontbreekt aan wederzijds vertrouwen. Daardoor wordt volgens Winsemius ook de elite onverschillig, terwijl we het daarvan toch een beetje moeten hebben.

De WRR trof een groot aantal vormen van 'burgerbetrokkenheid' aan: van razendsnel georganiseerde ludieke acties tot nieuwe samenwerkingsvormen tussen burgers en professionals.

Steeds meer burgers nemen zelf het initiatief en omzeilen de gebruikelijke routes via politiek, belangenbehartigers en inspraakorganen die de beleidsmakers gewend zijn. Met als gevolg een steeds verdere verwijdering tussen burgers en beleidsmakers. De WRR geeft in het rapport een aantal tips om hier verandering in te brengen. Zo kunnen beleidsmakers betaalde buurtconciërges en welzijnswerkers inzetten en moeten ze investeren in wederzijds vertrouwen.

Het advies van de WRR wordt vanmiddag door Winsemius aangeboden aan premier Mark Rutte.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3259154/2012/05/22/WRR-Relatie-tussen-overheid-en-burger-is-tamelijk-droef.dhtml

Link naar interview