In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 15 mei 2012

Dag van de waarheid voor de Rijnlandroute

Door Binnert Glastra

regio - Het is de dag van de waarheid voor de Rijnlandroute. Gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD / verkeer) besluit vandaag hoe deze nieuwe weg tussen A4 en de Bollenstreek bij Leiden komt te lopen. Na decennia vol discussies zijn er nog twee mogelijkheden over.

De weg moet de A4 beter bereikbaar maken voor (vracht)verkeer uit de Bollenstreek, is een voorwaarde voor woningbouw bij Valkenburg en wordt gezien als een oplossing voor files binnen de Leidse stadsgrenzen. De N206 aan beide kanten van Leiden wordt ervoor verbreed. Daarvoor is veel draagvlak. De discussie over de Rijnlandroute spitst zich toe op de vraag waar de provincie het best een nieuw weggedeelte tussen A4 en A44 kan aanleggen.

Er zijn twee opties over. De eerste is Zoeken naar balans genoemd (rode lijn op plattegrond), loopt tussen Leiden en Voorschoten door en genoot lange tijd de voorkeur van de provincie. Het alternatief, dat begon als een burgerinitiatief en na een lange strijd van de bedenkers door de provincie als volwaardig alternatief werd erkend, is Churchill Avenue gedoopt (blauwe lijn). Dit tracé behelst een tunnel onder de Churchilllaan en Doctor Lelylaan in Leiden.

De discussie over de weg kwam na de provinciale verkiezingen vorig jaar in een stroomversnelling. De nieuwe coalitie wist extra geld los te krijgen bij het rijk en toestemming om geld uit het sneltramproject Rijn Gouwe Lijn (RGL) over te hevelen naar de Rijnlandroute.

Gedeputeerde De Bondt stelde de tracékeuze vorig jaar nog uit, om meer onderzoek te doen en de twee mogelijkheden goed vergelijkbaar te maken. Vandaag hakt ze de knoop door. Ze moet de portemonnee goed in de gaten houden. De Rijnlandroute gaat naar verwachting tegen de 900 miljoen euro kosten. Dat geld is er nog niet allemaal. Het tracé Zoeken naar balans is, zoals het er nu uitziet, 80 miljoen goedkoper dan Churchill Avenue. Dat verschil kan nog groter worden als de weg bij Maaldrift niet onder, maar over de A44 wordt aangelegd. Tegenover die financiële keuze ligt voor De Bondt ook het milieuvraagstuk. De Churchill Avenue doorsnijdt geen polders en is het meest milieuvriendelijk.

 

Tracé Zoeken naar balans

Passend binnen het beschikbare budget, relatief eenvoudig aan te leggen en een beter alternatief wegennet als er eens een ongeluk is. Ziedaar de voordelen van het tracé Zoeken naar balans.

Voor deze variant van de Rijnlandroute moeten weliswaar wat meer huizen [BR: 60 huizen in plaats van 4, dat is meer dan "wat meer"] wijken dan voor het alternatief, bij Voorschoten en in de buurt van het Valkenburgse Meer, maar het voert grotendeels door open gebied. Dat maakt de aanleg technisch eenvoudiger en goedkoper. Het tracé was jaren het enige dat de provincie serieus nam.

De route loopt vanaf de A4 rechtstreeks richting Voorschoten en ontlast daardoor de Europaweg (N206) bij Leiden. Omdat het tracé onder Voorschoten doorgaat en daar geen aansluitingen heeft, is bij het Leidse buurtje Vlietpoort wel een brug van Europaweg naar Voorschoterweg nodig. Na Voorschoten loopt het tracé door het groen ten zuiden van de Stevenshof. Bij het Wassenaars Maaldrift regelt een nieuw knooppunt de aansluiting op de A44 en de (in beide varianten) te verbreden N206 tussen Leiden en de kust.

Felle tegenstand tegen dit tracé is er al jaren van Voorschoten. Dat heeft geen behoefte aan de weg en wil er dus ook geen overlast van. Dat geldt ook voor de Leidse Stevenshof, dat een uitzicht op open landschap niet graag verstoord ziet.

Natuurbelangenverenigingen lopen ook te hoop tegen het tracé. Het tracé doorsnijdt meerdere polders en een landgoederenzone. In de Oostvlietpolder komt de weg naast een weidevogelgebied te liggen dat momenteel wordt aangelegd. Leidschendam-Voorburg is bovendien fel tegen de meest directe route door de Oostvlietpolder, die krap langs recreatiegebied Vlietland voert.