In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 09 mei 2012

Regio: leg de Rijnlandroute onder Leiden

Door Binnert Glastra

regio - Gedeputeerde Ingrid de Bondt (VVD, verkeer) moet voor een westtak van de N11, bekend als de Rijnlandroute, het tunnelplan onder Leiden kiezen. Het andere mogelijke tracé gaat ten koste van te veel groen. Dat staat in een brief die de gemeenteraden van Zoeterwoude, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar aan De Bondt willen sturen.

De Bondt laat provinciale staten naar verwachting volgende week dinsdag weten hoe zij de omstreden Rijnlandroute tussen A4 en A44 wil aanleggen. De afgelopen weken wordt zij daarom overstelpt met brieven en adviezen van actiecomités, belangenclubs en omwonenden. Zoeterwoude, Voorschoten, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar willen ook een duit in het zakje doen. Zij hebben een brief klaarliggen met een klemmend beroep op De Bondt om te kiezen voor het Chuchill Avenue genoemde tunnelplan onder Leiden.

Het belangrijkste argument van de vier gemeenten is de natuurschade die de andere keuzemogelijkheid van De Bondt oplevert. Dat tracé doorsnijdt de Papewegse-, de Zuidwijkse-, de Oostvliet- en de Stevenshofse polder. Bij Wassenaar neemt dit Zoeken naar balans genoemde tracé bovendien een substantiële hap uit de Ommedijkse polder. Zoveel groenverlies is een te hoge prijs voor de nieuwe weg, stellen de raden van de vier gemeenten langs het tracé.

Zij wijzen daarbij op het recente besluit van gedeputeerde Han Weber om 3000 van 9000 hectare te schrappen uit het plan voor een ecologische hoofdstructuur. ,,Terwijl Zuid-Holland toch al tot de meest dichtbevolkte en minst groene provincies van ons land behoort , aldus de vier gemeenteraden. Weber merkte bij zijn besluit op, dat hij geen concessies wil doen aan recreatie rond steden en daarbij het accent wilde leggen op veenweidegebieden. En het Zoeken naar balans -tracé doorsnijdt nu juist, zo schrijven de vier regiogemeentes, nu juist de meest eminente veenweidegebieden .

Omdat groen bovendien belangrijk is voor het welzijn en van fundamentele waarde voor de generaties na ons , adviseren de briefschrijvers De Bondt om te kiezen voor het tunnelplan. ,,Dat tast de leefbaarheid niet wezenlijk aan en spaart bovendien het groen in ons gebied. Ook al is een tunnel wellicht lastiger aan te leggen, de voordelen wegen volgens de regiogemeenten duidelijk zwaarder dan het eenvoudiger Zoeken naar balans : ,,Opdat onze authentieke polders voor nu en voor de toekomst behouden blijven.

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/article15539443.ece/Regio-leg-de-Rijnlandroute-onder-Leiden

Link naar persbericht van Gemeentes Voorschoten, Wassenaar, Zoeterwoude & Leidschendam Voorburg