In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 25 april 2012

Milieuraad: voorkeur Churchill Avenue door Leiden

Door -

leiden - Voor de aanleg van de Rijnlandroute, een nieuwe verbinding tussen de rijkswegen A44 en A4, geniet de zogenoemde Churchill Avenue door Leiden de voorkeur boven een weg langs de Stevenshof en door Voorschoten. Dat is het voorlopige advies van de Leidse Milieuraad (LMR) aan het college van burgemeester en wethouders van Leiden.

Volgens de milieuraad levert de Churchill Avenue, een plan voor een tunnel onder de Doctor Lelylaan en Churchilllaan, de beste bijdrage aan ontlasting van het Leidse wegennet. In het bijzonder de Churchilllaan zelf, maar ook elders. Ook zijn de milieueffecten aanzienlijk gunstiger. De weg is zowel wat betreft aantasting van natuurwaarden als landschap niet of nauwelijks bezwaarlijk.

Het alternatief is dat wel, zegt de LMR. ,,Een route vanaf Maaldrift bij Wassenaar, langs de Stevenshof en onder Voorschoten door via de Oostvlietpolder naar de A4, leidt tot niet herstelbare schade aan een vanuit natuur- en landschapsoogpunt uiterst waardevol gebied.’’ Die variant wordt Zoeken naar Balans genoemd. De avenue kent dat nadeel veel minder. Dat tracé levert alleen een nieuwe doorsnijding op van de Churchilllaan en de Europaweg. Een doorsnijding die bovendien ook deel uitmaakt van de plannen voor de variant Zoeken naar Balans.

Omdat de Churchill Avenue ondergronds gaat, is er sprake van dubbel grondgebruik en vrijwel geen beslag op naast de weg gelegen grond. Dit in tegenstelling tot Zoeken naar Balans. Voor de aanleg van dat alternatief moeten misschien 80 huizen worden gesloopt en sportaccommodaties worden doorsneden. Onbekend is nog wat daar de alternatieven voor zijn.

Tot slot heeft volgens de LMR onderzoek van de Technische Universiteit uitgewezen dat de Churchill Avenue betere economische voordelen oplevert dan Zoeken naar Balans. De kosten voor de Rijnlandroute worden geschat op bijna 1 miljard euro.

De Milieuraad adviseert de provincie Zuid-Holland verder om niet binnenkort al te besluiten over een voorkeurstracé. dat besluit staat gepland op 15 mei. Op dat moment kan de provincie volgens de LMR nog niet beschikken over een milieueffectrapportage. Bovendien zijn diverse rapporten zoals een nieuwe vervoersprognose, een definitief wegontwerp en een kostenraming, pas begin mei beschikbaar.

Een zorgvuldige onderlinge afstemming tussen deze rapporten lijkt daardoor niet mogelijk, meent de Milieraad, waardoor ook de zorgvuldigheid van de besluitvorming onder (te) sterke druk zou komen te staan.

http://www.leidschdagblad.nl/regionaal/leidenenregio/article15310823.ece/Milieuraad%3A-voorkeur-Churchill-Avenue-door-Leiden-

Link naar artikel op site Leidse Milieuraad: http://www.leidsemilieuraad.nl/index.php/uitgebrachte-adviezen/138-2012-voorlopig-advies-rijnlandroute