In de media

 

Groot VoorschotenDe Week Krant - Groot Voorschoten - 29 maart 2012

Besluit al genomen?

Geen duidelijkheid over criteria

Door Ineke Kouwenhoven

voorschoten - “Provincieambtenaren zeggen nu al hardop tegen wethouders dat de ‘Zoeken naar balans’-variant van de RijnlandRoute wordt uitgevoerd. Dat is de variant dwars door Voorschoten en vlak langs de Stevenshof.

Dit, terwijl het Milieu Effect Rapport nog niet eens klaar is,” aldus Wim ter Keurs van de stichting Behoud Rijnland. Hij vraagt zich af waar de heldere besluitvorming van de provincie blijft. Er zou een onderzoek gedaan worden naar zowel de Zoeken naar Balans-variant als de Churchill Avenue. “VVD gedeputeerde Ir. Ingrid de Bondt beloofde ons onlangs bij de informatie bijeenkomst over de RijnlandRoute in De Gouden Leeuw een transparant besluitvormingsproces”, memoreert hij. Inmiddels zijn de criteria voor de tracékeuze bekend maar De Bondt weigert aan te geven hoe zwaar Gedeputeerde Staten deze criteria zullen laten wegen. “In 2004 heeft de stuurgroep Rijnland- Route in zijn advies wel een aantal wegingsfactoren aangegeven. Zowel provincie als ondernemers en burgers bleken toen natuur en landschap en milieu en leefbaarheid na verkeer en vervoer de belangrijkste te vinden. Blijkbaar wil De Bondt deze niet overnemen.”

Samen met 26 belangen- en sportverenigingen volgt de stichting Behoud Rijnland het proces nauwlettend. Als de RijnlandRoute door Voorschoten komt, raakt een aantal sportverenigingen velden kwijt. “Uit een inventarisatie blijkt dat er in Voorschoten geen vervangende ruimte te vinden is. Waar moeten die sporters heen?” De enige aanvaardbare optie is een geboorde tunnel van de A4 tot de A44.

Een ander belangrijk aspect rond de besluitvorming is het beschikbare geld. “De provincie is voor de aanleg van deze weg in hoge mate afhankelijk van het rijk,” vertelt Ter Keurs.”In de Miljoenennota 2012 staat pas in 2015 geld gereserveerd voor een eventuele RijnlandRoute. De gemeenten betalen ook mee, maar dat is verdeeld over meerdere jaren en het is bij elkaar bij lange na niet genoeg.” De provincie zou de aanleg voor een groot deel voor moeten financieren en dat lijkt in deze tijden van economische crisis en recessie niet verstandig.

 “Laat de provincie beginnen met het uitvoeren van de zogenaamde ‘no regret’maatregelen. Daar is geld voor en die maatregelen kunnen op kortere termijn al soelaas bieden. Bijvoorbeeld de Europaweg en het knooppunt Leiden West en verbreedt de Tjalmaweg,” stelt Ter Keurs voor. Volgens een studie lossen die maatregelen al een hoop problemen op. De Voorschotense burgers leven al jaren tussen hoop en vrees, zoals de bewoners aan de Hofweg. Zij verkochten in het verleden hun huizen aan Rijkswaterstaat, Toen de weg van de baan leek, kochten zij de panden weer terug. “Nu weten ze al heel lang niet waar ze aan toe zijn”. Volgens Ter Keurs staan er nog vele mogelijkheden open om bezwaar te maken. “De provincie is nog lang niet van Voorschoten af!”

http://www.deweekkrant.nl/artikel/2012/maart/28/besluit_al_genomen_