In de media

 

Volkskrantde Volkskrant - 12 maart 2012

Waar moet Schultz haar miljarden vandaan halen?

Door Redactie

den haag - Minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) is bereid te bezuinigen, zegt ze vandaag in het Financieele Dagblad. Ze erkent dat het schrappen van investeringen niet goed is voor de economie, maar vindt 11 miljard euro rente per jaar betalen op de staatsschuld veel erger is. Waar moeten de bezuinigingen vandaan komen?

In het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet tot 2015 500 miljoen euro extra investeert in infrastructuur, bovenop al geplande uitgaven. Dat geld moet gaan naar projecten als de Ring Utrecht, Rijnland Route, Ruit Rotterdam en de spooraansluiting Maasvlakte 2.

Maar nu het kabinet 9 tot 16 miljard moet bezuinigen om te voldoen aan de eisen van Europa,  worden projecten mogelijk uitgesteld. Op die manier is vrij veel te besparen. Op de lange termijn kan het kabinet tot 3,5 miljard bezuinigen, maar het kabinet is op zoek naar besparingen die snel geld opleveren.

Het kabinet kan ervoor kiezen om voorlopig geen nieuw asfalt aan te leggen, maar alleen nog aan onderhoud te doen. Het schrappen van nieuwe wegen levert zo'n 200 miljoen euro op. Nog eens 200 miljoen is te halen bij projecten om knelpunten op te lossen. Als het kabinet ervoor kiest het wegennet alleen nog te onderhouden, komt daar 300 miljoen bij.

Het is echter sterk de vraag of VVD en PVV hiermee akkoord gaan. Zij willen juist respectievelijk 1,5 en 2 miljard investeren. Het CDA is neutraal over het onderwerp. De oppositie pleit voor flink snijden in het budget voor asfalt.

Het kabinet zou er ook voor kunnen kiezen om in te zetten op projecten die geld opleveren en de wegen ontlasten, zoals kilometer- of tolheffing. Maar voor dergelijke projecten zijn eerst investeringen nodig. Pas op de lange termijn levert het wat op. Bovendien zijn VVD en PVV felle tegenstanders van de kilometerheffing. Het is eenvoudiger om vrachtwagens per kilometer te laten betalen. Dat levert al snel een half miljard op, maar in het eerste jaar hooguit 100 miljoen.

Een duur en controversieel project is het verhogen van de maximumsnelheid op sommige snelwegen naar 130 kilometer per uur. Minister Schultz heeft daar 132 miljoen voor uitgetrokken. Dat geld gaat onder meer naar maatregelen voor de veiligheid en luchtkwaliteit en naar geluidswallen. Maar het CDA vindt 132 miljoen te veel.

Daarnaast liggen er de plannen voor het 'spoorboekloos rijden'. Op drukke lijnen rijden dan in de spits veel meer treinen. Daarvoor zijn aanpassingen van seinen en extra fietsenstallingen nodig. Minister Schultz kondigde in september vorig jaar nog aan daar 4,4 miljard in te willen investeren. Mogelijk dat deze plannen nog herzien of uitgesteld worden.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/9824/De-zoektocht-naar-miljarden/article/detail/3224168/2012/03/12/Waar-moet-Schultz-haar-miljarden-vandaan-halen.dhtml