In de media

 

Groot VoorschotenDe Week Krant - Groot Voorschoten - 19 oktober 2011

Groene golf Churchilllaan

Door -

voorschoten - De PVV vraagt de provincie Zuid-Holland om op korte termijn om de tafel te gaan zitten met de gemeente Leiden om het nijpende verkeersprobleem in de stad te verminderen. Door middel van de aanleg van een groene golf op de Churchilllaan zou het verkeer beter moeten kunnen doorstromen. Omdat het traject (deels) onder provinciale verantwoordelijkheid valt, is steun van de provincie vereist. PVV-woordvoerder verkeer, Stephan Jansen: ‘Wij roepen de provincie op om snel actie te ondernemen, de Leidenaren hebben al veel te lang last van de verkeersopstoppingen!’ De ergernis om de voortdurende files op de Churchilllaan is groot, zo weet ook Jansen. ‘Met enkele simpele ingrepen kan een belangrijk deel van de fileproblematiek voor dit moment worden opgelost. Ik zie niet in waarom de provincie hier niet aan zou meewerken’, aldus de PVV-er. De PVV in Zuid-Holland heeft naar aanleiding van dit onderwerp onderstaande schriftelijke vragen gesteld.

  1. Bent u op de hoogte dat de Leidse wethouder Strijk met de provincie in overleg wil treden over een groene golf op de Churchilllaan? Zo ja, heeft de wethouder inmiddels contact opgenomen met u?
  2. Bent u het met de Leidse gemeenteraad eens dat er een nieuw onderzoek moet komen naar de doorstroming op de Churchilllaan en de eventuele totstandkoming van een groene golf?
  3. Deelt u de visie dat de Voorschoterweg, een provinciale weg, een essentiële schakel is in deze groene golf? Zo ja, bent u van plan de stoplichten van de Voorschoterweg aan te passen aan deze groene golf?
  4. Vindt u ook dat deze groene golf zou moeten aansluiten op de verkeerslichten van het provinciale Lammenschansplein? Zo ja, welke rol kan de provincie hier op zich nemen?
  5. Wil de provincie financieel bijdragen aan dit onderzoek om op termijn de doorstroming in Leiden te verbeteren en de files op de Churchilllaan structureel te verminderen?

http://www.deweekkrant.nl/pages.php?page=1983828