In de media

 

Voorschoten OnlineVoorschoten Online - 21 september 2011

Geld voor de Rijnlandroute?

Door -

regio - Het ministerie van Infrastructuur en Milieu trekt in 2012 11,4 miljard euro uit voor verbetering van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in Nederland. Dat staat in een gisteren verschenen persbericht. Met het extra geld uit het regeerakkoord voor spoorlijnen en wegen worden belangrijke knelpunten aangepakt. Minister Schultz van Haegen maakte bekend dat ze het geld, 100 miljoen euro in 2013 oplopend naar 500 miljoen euro per jaar vanaf 2015, reserveert voor grote projecten als onder andere de Rijnlandroute. VOLnieuws vroeg de mening van Wim ter Keurs, voorzitter van Stichting Behoud Rijnland.

De Stichting strijdt, samen met diverse andere organisaties in deze regio, al jaren tegen de Rijnlandroute door Voorschoten en vóór een andere oplossing van de verkeersproblemen in Leiden. Verbaasd over dit persbericht? "Ja, als je de miljoenennota 2012 bekijkt, staat te lezen dat er pas in 2015 een bedrag van €150 miljoen is opgenomen. Voor de jaren ervoor is dat telkens 0", antwoordt Ter Keurs. "Voor de Rijnlandroute komt echt niet eerder dan in 2015 een deel van de rijksbijdrage vrij. Het merendeel van de rijksbijdrage is pas na 2020 beschikbaar. Dat heeft Minister Schultz in april ook aan de Tweede Kamer geschreven."

Dan kan de RijnlandRoute dus sowieso niet voor 2020 aangelegd worden. Is dat gunstig? “Niet als dat zou betekenen dat de Provincie nog langer aan de Rijnlandroute blijft vasthouden, mensen langer in onzekerheid laat en nog langer wacht met de meest noodzakelijke maatregelen te nemen. Hoe wil de Provincie de route voor 2020 aangelegd en in gebruik genomen hebben als er pas in 2015 wat geld van het rijk komt en een groot deel van de rijksbijdrage pas na 2020 beschikbaar komt? Dat lijkt me illusiepolitiek.”

http://www.voorschotenonline.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=5817:geld-voor-de-rijnlandroute&catid=304&Itemid=209