In de media

 

Nieuwsblad Transport - NTNieuwsblad Transport - 21 september 2011

Schultz zoekt miljard euro op begroting voor achterstallig onderhoud

leiden/voorschoten - Veertien belangengroepen hebben de provincie gevraagd eerst serieus na te gaan wat de economische effecten van de Rijnlandroute zijn, alvorens een keuze voor een van de tracés te maken.

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) moet nog een bedrag van één miljard euro vinden om de onderhoudsachterstanden bij weg, spoor en binnenvaart te kunnen inlopen.

Dat blijkt uit de begrotingsstukken over 2012.

In totaal is er een gat van 4,8 miljard euro om aan alle onderhoudsverplichtingen te kunnen voldoen tot 2020. Voor de ontbrekende 4,8 miljard euro haalt de minister 700 miljoen uit het verlengde Infrastructuurfonds. Verder wordt een bedrag van 1,5 miljard euro uit de ‘aanlegpot’ gehaald en naar onderhoud geschoven. Het gaat hier om reserveringen die nog niet juridisch of bestuurlijk waren toegewezen, schrijft Schultz van Haegen in de toelichting op de begroting. Elke modaliteit (spoor, binnenvaart en weg) moet daarbij een bedrag van 500 miljoen euro inleveren. Verder wordt 1,6 miljard euro ‘vooralsnog’ gereserveerd voor de periode na 2020.

Rest nog een bedrag van 1 miljard euro dat de minister hoopt te vinden door op de begroting van 2012 een aantal ‘extra versobering-en efficiencymaatregelen’ door te voeren.

Die besparingen zoekt het de minister hoofdzakelijk bij Rijkswaterstaat (RWS). De dienst moet bijvoorbeeld slimmer contracteren via ‘grotere langjarige contracten’, minder baggeren op minder belangrijke vaarwegen, minder groenonderhoud en het onderhoud aan steigers, oevervoorzieningen en wegen die ‘minder intensief worden gebruikt’ versoberen.

Daarnaast komt er ook een scherper toezicht op overbelading van vrachtwagens, een van de hoofdoorzaken van veel schade aan wegen. Andere besparingsmaatregelen zijn minder verlichting en minder verkeersinformatie langs de wegen.