In de media

 

Alles over Katwijk - 20 september 2011

Valkenburg, let op uw zaak!

Door -

regio - Het CDA Katwijk wil geen haast maken met de ontwikkeling van Nieuw-Valkenburg. Er zijn teveel onbeantwoorde vragen over onder meer het glas in de Woerd, de kans om minder huizen te bouwen en de inpassing van de Rijnlandroute. Over dat laatste moet Valkenburg zich inmiddels grote zorgen maken. De komst van de weg betekent een verdubbeling van de N206, waarop tegelijkertijd Nieuw-Valkenburg moet aansluiten. Om het bestaande Valkenburg te beschermen moet er daarom volgens het CDA een parallelweg tussen de Torenvlietbrug en de N441 komen. Ook pleit het CDA voor bouwen in fases. “Daarmee kan de nieuwbouw worden aangepast of gestopt zonder een half afgebouwde kern over te houden”, zegt Harm Aten, CDA-raadslid.

Parallelweg
Hoewel het besluit over de Rijnlandroute is uitgesteld tot voorjaar 2012, gaat de Provincie door met plannen maken voor de inpassing. Dat komt omdat de ontwikkeling van Nieuw-Valkenburg afhangt van deze weg: eerst bewegen, dan bouwen. Met de Rijnlandroute verdubbelt de N206. Tegelijkertijd moet Nieuw-Valkenburg erop aansluiten. Terwijl de provincie zich vooral bezighoudt met Voorschoten en Leiden, moet men zich volgens het CDA Katwijk ook grote zorgen maken over de inpassing bij Valkenburg. Het CDA wil voor de ontsluiting van Nieuw-Valkenburg een parallelweg naar de aansluitingen bij de Torenvlietbrug en de N441. De Katwijkse gemeenteraad steunt dat voorstel. Men lijkt echter te gaan kiezen voor twee ongelijkvloerse aansluitingen bij de Torenvlietslaan, de Broekweg of bij Katwijkerbroek. Die zullen veel plaats innemen, voor overlast in de wijken zorgen en mogelijk leiden tot sloop van woningen en bedrijven. Het CDA verzet zich daartegen. Men moet rekening houden met de zuidkant van het huidige Valkenburg, d nu uitzicht op het groen heeft. Kwaliteit van de leefomgeving is leidend bij de ontwikkeling van Nieuw-Valkenburg en dat geldt wat het CDA betreft ook voor de bestaande bebouwing.

Minder
De voorbereiding voor de bouw op vliegkamp Valkenburg gaat ondanks de huidige crisis door. De woningbehoefte daalt door de economische problemen en de krimp van de bevolking. Het Rijk en de Provincie verwachten dat krimp zich op het platteland voordoet terwijl de behoefte in en rond de steden groeit. Dat betekent minder bouwen in het Groene Hart en op de eilanden en juist bouwen op Valkenburg. Daarbij komt dat het Rijk het vliegveld heeft gesloten als bezuiniging en nu graag de opbrengst van de grond wil innen. Het CDA is daar niet blij mee. Het CDA heeft helemaal geen haast met de ontwikkeling van Nieuw-Valkenburg. Niet alleen moet men zolang mogelijk van het open gebied genieten, ook moeten andere locaties zoals de Zanderij en het Duyfrak eerst afgebouwd worden. Anders ontstaat een overschot aan huizen, een onverantwoorde druk op de huizenprijzen en half afgebouwde wijken in de dorpen. De dadendrang van het Rijk en de provincie zullen Katwijk en haar inwoners dan veel geld kosten. Het CDA pleit voor een gefaseerde bouw, waarbij de ontwikkeling van Nieuw-Valkenburg op ieder gewenst moment gestopt kan worden en de wijk toch netjes afgebreid wordt.

Glas
Voor de locatie Valkenburg is een eisenpakket samengesteld om te kunnen starten met het opstellen van masterplannen. De wethouder deed bij de bespreking ervan nog hoopgevende toezeggingen, zoals minder bouwen vanwege de historische vondsten, niet meer hoogbouw en kwaliteitsbehoud. De cultuur-historie, de Romeinse vondsten en de oude buitenplaatsen als Torenvliet moeten worden gebruikt. Er moeten plannen komen voor de maatschappelijke voorzieningen. Het glas dreigt nu te verdwijnen zonder dat de provincie aangeeft waar het vervangende glas gaat komen. Het CDA houdt daarom vast aan glastuinbouw in De Woerd. De wethouder gaat er nu voor zorgen dat er twee plannen voor De Woerd komen, één met met en één zonder glastuinbouw. Het aantal onzekerheden rond Valkenburg blijft al met al groot.

http://www.allesoverkatwijk.nl/index.php?p=nieuws&id=844