In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 19 september 2011

Binnenstad ageert tegen ringwegplan

Door Binnert Glastra

leiden - De binnenstadse wijkvereniging Pancras-West ageert tegen het plan voor de ringweg-oost, die auto's uit hetcentrum moet halen. Dat klinkt opmerkelijk, maar voor voorzitter Jaap van Meijgaarden is het logisch: de ringweg werkt volgens hem niet zonder doorgaand verkeer op de Hooigracht onmogelijk te maken. En daar zit hij niet op te wachten.

DE wijkvereniging verzet zich daarom via de officiele kanalen tegen de ringweg-oost. Het plan behelst het doortrekken van de Kanaalweg naar bedrijventerrein De Waard en de aanleg van een tunnel daarvandaan naar de Zijldijk in Leiden. Het plan kwam in 2007 in een stroomversnelling toen de sneltram Rijn Gouwe Lijn (RGL) werd ingetekend op de Hooigracht - de auto's moesten er weg.

Nu de RGL is geschrapt, is de ringweg volgens Van Meijgaarden helemaal niet meer nodig. Hij vreest dat de gemeente, omdat die het centrum wel verkeersluw wil hebben, een 'knip' zal maken in de Hooigracht. De idee daarachter is dat het centrum een soort wagenwiel wordt met singels als buitenrand,met 'spaken' naar de afzonderlijke wijken. Van Meijgaarden denkt dat het in zijn wijk een janboel wordt van zoekende automobilisten, lange omrijroutes en een heleboel sluipverkeer.

Omdat de wijkvereniging wel minder doorgaand verkeer in Pancras wil, hoopt Van Meijgaarden dat de gemeente kiest voor de Churchill Avenue, een van de mogelijke traces voor een nieuwe verbindingsweg tussen A4 en A44 aan de zuidkant van Leiden. Uit studies van de gemeente blijkt, dat de hoeveelheid verkeer op de Hooigracht door die weg met een-vijfde afneemt. 'Daarmee zoude overschrijding van de luchtkwaliteit tot het verleden behoren!', aldus de wijkvereniging.