In de media

 

Voorschoten OnlineVoorschoten Online - 05 september 2011

GroenLinks: eerst de knelpunten!

Door -

voorschoten - Woensdagavond 31 augustus organiseerde GroenLinks Voorschoten in buurthuis Vlietwijk een avond over de RijnlandRoute. Onder het motto 'RijnlandRoute? Ga toch fietsen!' Met veel aandacht voor de A-variant: het oplossen van de knelpunten. Daar zijn afspraken over gemaakt en daar is geld voor. Op de site van de partij een verslag:

De vraag die centraal stond was of het nodig is nieuw asfalt aan te leggen in de vorm van de RijnlandRoute, of dat kan worden volstaan met het oplossen van de knelpunten: het verbeteren van de doorstroming van het autoverkeer bij het Lammenschansplein en de knoop bij Leiden-West. Die plekken dus waar het autoverkeer Leiden in en uit gaat. Voor de weg tussen Leiden en Katwijk, de Tjalmaweg, is al in 2005 geld gereserveerd door de provincie.

De heer Wim ter Keurs van de stichting Behoud, Stad, Natuur en Landschap Rijnland, afgekort Behoud Rijnland, vertelde dat de keuze nu lijkt te gaan tussen de Zoeken naar Balansvariant, dit is de variant door Voorschoten en de polders in een verdiepte bak, en de ChurchillAvenue, de tunnel onder de Churchilllaan in Leiden. Echter: ook het aanpakken van de knelpunten is nog steeds in beeld.

Dit blijkt bijvoorbeeld uit onderzoek dat in 2009 is uitgevoerd in opdracht van de regio, de provincie en de landelijke overheid in het kader van de Integrale Benadering HollandRijnland. Daaruit kwam dat het oplossen van de knelpunten op de N206 het autoverkeer beter zal laten doorstromen.

Het aanpakken van de knelpunten zal daarbij de problemen niet verplaatsen van de randen van Leiden naar de binnenstad, zoals wel wordt beweerd. Dit bleek uit onderzoek van het bureau Goudappel Goffeng.

Ook heeft de gedeputeerde mevrouw de Bondt in de Statencommissie van 8 juni 2011 beloofd dat zij de effecten van de afzonderlijke knelpunten zou bekijken. Al met al reden om snel te beginnen met een serieuze aanpak van de knelpunten. Hier is nu al genoeg geld voor en er kan morgen al mee worden begonnen. Dat zal dus op korte termijn zorgen voor een betere doorstroming van het autoverkeer op de route.

Van Milieudefensie was Joep van Drunen aanwezig. Hij vertelde dat deze vereniging alternatieven voor autoverkeer promoot. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg van snelfietspaden, goed openbaar vervoer, rekeningrijden en flexibeler werktijden. Deze plannen zijn uitgewerkt voor het gebied tussen Rotterdam en Den Haag onder de titel De Groene Metropool. Milieudefensie zal hetzelfde gaan doen voor het gebied rondom Leiden.

De discussie was geanimeerd en er werden veel vragen gesteld. GroenLinks kan terugkijken op een geslaagde avond.