In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 25 augustus 2011

Uitstel keuze van Rijnlandroute

Door Rob Onderwater

regio - De keuze voor de twee varianten van de Rijnlandroute is voor zes maanden uitgesteld. Aanleiding is dat de commissie die de verbindingsweg tussen Katwijk en de A4 onder andere onderzoekt op milieueffecten - een zogeheten MER-rapportage - aanvullende informatie nodig heeft van de provincie. Gedeputeerde Ingrid de Bondt bezweert echter dat dit geen grote vertraging heeft voor het voortgangsproces.

In het project Rijnlandroute draait het eigenlijk nog om twee tracés: Zoeken naar Balans (Katwijk, Wassenaar/Maaldrift, Leiden/Stevenshof, Voorschoten) en Churchill Avenue (Katwijk, Leiden/Churchillaan, Zoeterwoude). De dit jaar gevormde coalitie van Gedeputeerde Staten van Zuid Holland heeft gekozen voor de eerste variant. Dat de Churchill Avenue toch meedoet komt door een geslaagde lobby van de initiatiefnemers bij de politiek. Volgens De Bondt hebben beide varianten evenveel kansen, maar ze geeft onomwonden toe dat de kosten een belangrijke rol spelen. Churchill Avenue is ongeveer 250 miljoen euro duurder. Daarbij zijn er bij die variant met een tunnel onder de Churchilllaan nog onzekerheden over de veiligheidsrisicos.

De Bondt had na de zomer de keuze van de varianten bekend willen maken, maar er is dus meer tijd nodig. Om de twee varianten op de juiste manier te kunnen beoordelen, heeft bureau MER meer informatie over verkeer en vervoer nodig van het knooppunt Leiden West (de aansluiting bij het Transferium op rijksweg A44). De uitwerking moet gedetailleerder om een oordeel te kunnen vellen over onder andere luchtkwaliteit, geluid, gezondheid, natuur, bodem en water.

De gedeputeerde is niet blij met de vertraging. ,,Maar nu gebeurt het in een keer goed en kan er een afgewogen besluit worden genomen. Door een aantal beslismomenten bij elkaar te voegen valt de vertraging uiteindelijk mee, zegt De Bondt, die een onomkeerbaar besluit verwacht in haar periode als gedeputeerde. Voor 2014 moeten Provinciale Staten groen licht hebben gegeven. In 2016 zou er met weg begonnen kunnen worden.
Ze onderstreept nog maar eens het belang van de weg. ,,Het is belangrijk voor de bouw van huizen op Valkenburg. Van uitstel vanwege de moeizaam opererende woningmarkt wil De Bondt niets weten. ,,De bevolking krimpt, maar niet in deze omgeving. In feite is de weg nu al keihard nodig.