In de media

 

ADde Volkskrant - 24 augustus 2011

Zuid-Holland stelt besluit Rijnlandroute A4 uit

Door ANP/Redactie

De provincie Zuid-Holland heeft het voorkeursbesluit over het tracé van de Rijnlandroute bij Leiden een half jaar uitgesteld. Dat heeft gedeputeerde Ingrid de Bondt (infrastructuur) vandaag bekendgemaakt.

Een onafhankelijke commissie die een Milieueffectrapportage (MER) opstelt over de mogelijke varianten, heeft in een tussentijdse rapportage een paar punten aangegeven waarvoor de provincie meer berekeningen moet doen. Dat duurt vermoedelijk tot maart 2012, stelt De Bondt. Daarna neemt Gedeputeerde Staten een voorkeursbesluit over het tracé.

Cijfertjes

De Bondt heeft tot het uitstel besloten omdat ze 'geen onenigheid meer over cijfertjes wil hebben in deze discussie. Als we het besluit nemen, moet er voor alle partijen geen enkele twijfel meer bestaan over dit soort feitelijke aspecten.' Er zijn op dit moment nog vier varianten mogelijk voor de Rijnlandroute, een verbindingsweg tussen de A4 en de kuststrook naar Katwijk. Het oude college van GS heeft eerder een voorkeur uitgesproken voor een gefaseerde aanleg, die vanuit Katwijk via de A44 om Leiden heen loopt.

Gedeputeerde De Bondt wil voor een definitief voorkeursbesluit eerst de uitkomsten van de MER afwachten. 'Het is een onderwerp dat erg leeft in de regio en waar veel meningen over bestaan', stelt ze. 'Als wij als GS een besluit nemen, wil ik dat met open vizier kunnen verdedigen. Dat kan ik alleen als ik over alle correcte gegevens beschik.' Behalve het milieu spelen bij de afweging ook argumenten als financiële haalbaarheid, bereikbaarheid en verkeersveiligheid een rol, beklemtoont ze.

2014

Tijdens het voortraject naar het definitieve voorkeursbesluit onderhoudt de provincie nauw contact met een stuurgroep waarin onder meer alle betrokken gemeentes vertegenwoordigd zijn. Over de Rijnlandroute wordt al jarenlang gesteggeld in Zuid-Holland.

Gedeputeerde De Bondt streeft ernaar om binnen vier jaar een 'onomkeerbaar tracébesluit te nemen' over het project. In dat geval zou de aanleg van de nieuwe weg in 2014 kunnen starten en zou de Rijnlandroute in theorie in 2017 in gebruik kunnen worden genomen. Het budget van het project is nu 770 miljoen euro. Maar sommige varianten zullen mogelijk extra kosten met zich meebrengen.

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/2862781/2011/08/24/Zuid-Holland-stelt-besluit-Rijnlandroute-A4-uit.dhtml