In de media

 

LDLeidsch Dagblad - 15 augustus 2011

Vertraging opknappen knooppunt

Herinrichting Lammenschansplein

Door Eric-Jan Berendsen

leiden - De herinrichting van het Lammenschansplein, waardoor het verkeer sneller moet doorstromen op het verkeersplein en wegen in de omgeving, begint maandag 10 oktober.

Aanvankelijk was het karwei, dat drie weken gaat duren, gepland voor deze zomer. Dat is niet gelukt vanwege een grondige voorbereiding , zegt woordvoerder Gerard Hofstede van de provincie Zuid-Holland. ,,Want er zijn nogal wat partijen bij betrokken. Denk maar aan de provincie, de gemeente Leiden maar ook bijvoorbeeld Rijkswaterstaat.

Het werk zou medio volgende maand kunnen beginnen, maar daar zien Zuid-Holland en Leiden met het oog op 2 en 3 oktober geen heil in. ,,Omdat de gemeente van vrijdag 30 september tot en met maandag 3 oktober grote drukte verwacht in de stad. Dan heeft het geen zin als Leiden nagenoeg onbereikbaar is. Vandaar dat ervoor gekozen is maandag 10 oktober te beginnen met de klus die naar verwachting tot eind die maand duurt. Bijkomend voordeel is dan dat de herfstvakantie ook in die periode valt, waardoor we minder verkeer verwachten.

Door een aantal relatief simpele ingrepen moet het Lammenschansplein meer verkeer kunnen gaan verwerken. Er komt een tweede strook linksaf op de Lammenschansweg naar de Europaweg en rijksweg A4. Die stroken moeten voor de Lammebrug ritsen . De invoegstrook, rechtsaf de stad in vanaf de Europaweg, wordt langer en de verkeerslichten op het knooppunt worden beter afgesteld. De busroutes worden aangepast en de sluiproute over het parkeerterreintje voor de winkels aan het Lammenschansplein verdwijnt.

De provincie heeft twee varianten onderzocht met een dynamisch verkeersmodel . De eerste was de variant van de Hoogmadese student Marco Elstgeest, die vooral de nadruk legde op het terugdringen van files op de Lammenschansweg. Hij had de rijstroken op de Lammebrug willen omdraaien naar twee de stad uit en één stad in.

De provincie vreesde dat die oplossing zou leiden tot extra lange files op de Europaweg en daardoor ook tot opstoppingen op de A4, en vond dat erg gevaarlijk. Dus kwam Zuid-Holland met een eigen oplossing voor het probleem: de expertvariant. In beide varianten is gekeken naar de doorstroming van het verkeer, met meerdere brugopeningen in zowel de ochtend- als de avondspits. Na zes maanden komt er een evaluatie, want de kans bestaat dat verkeer de Wilhelminabrug bij de watertoren gaat mijden en voor het Lammenschansplein kiest. De kosten worden geschat op tussen de 150.000 en 200.000 euro.

http://www.leidschdagblad.nl/nieuws/regionaal/leidenenregio/article10809241.ece/Vertraging-opknappen-knooppunt-